Monthly Archives

10 Articles

USATÂI RENATO SĂ FIE ANCHETAT PENAL – DEMERS PUBLIC

Posted by on

La 25 septembrie deputatul liberal reformator Ana Guțu a înregistrat un demers în adresa procurorului general Corneliu Gurin și directorului CNA Viorel Chetraru cu sesizarea de a investiga legalitatea activităților pre-electorale ale lui Renato Usatâi în conformitate cu Legea partidelor politice (finanțarea partidului din exterior), Codul penal (spălarea banilor) și Codul contravențional.

****

Către Procurorul General Corneliu Gurin

Directorul CNA Viorel Chetraru

 DEMERS PUBLIC

 

In conformitate cu art.17 p.(6), art. 20 p.(2) ale Legii despre statutul deputatului în Parlament, și art. 125 al Regulamentului Parlamentului, sesizez instituția condusă de Dumneavoastră în vederea  demarării unei anchete penale și administrative pe numele lui Renato Usatâi, verificând astfel legalitatea  activităților sale pre-electorale, prin organizarea de concerte, însoțite de coruperea cetățenilor, cu utilizarea banilor cash. Vă rog să investigați dacă aceste activități, coroborate cu dubla cetățenie a lui R.Usatâi,  sunt conforme legislației Republicii Moldova, și anume, Codul penal, Legea cu privire la partidele politice, Codul contravențional.

Codul penal,    Articolul  243. Spălarea banilor

(1) Spălarea banilor săvârșită prin:
a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni;
b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
c) achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
d) participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute la lit.a)-c)
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7.000 la 10.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvârșite:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
b) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(4) Acţiuni ilicite constituie şi faptele comise în afara teritoriului ţării dacă acestea conţin elementele constitutive ale unei infracţiuni în statul în care au fost comise şi pot constitui elementele constitutive ale unei infracţiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 3521. Falsul în declaraţii
Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe,
se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Legea cu privire la partidele politice, nr. 294-XVI  din  21.12.2007,   Art.25 (7) Încălcările prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice şi privind modul de utilizare de către partidele politice a mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale se sancţionează în conformitate cu legea ;  art.26. (5) Se interzic finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială sub orice formă a partidelor politice de către alte state şi organizaţii internaţionale, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii finanţate de către stat sau care au capital de stat, capital străin, de către organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase, de către cetăţenii Republicii Moldova minori sau aflaţi în străinătate, de către persoane fizice care nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, de către persoane anonime, precum şi în numele unor terţi.

Codul contravențional, Nr. 218
din  24.10.2008
,  Articolul 48. Folosirea în alegeri sau la referendum
a fondurilor venite din străinătate sau a
fondurilor nedeclarate public
Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

 

În speranța unei reacții prompte din partea Dumneavoastră și a instituției pe care o conduceți, rog să acceptați expresia  considerațiunii mele.

 

Ana GUȚU

Deputat în Parlament

Vezi Demersul către CNA / Demersul către PG /

 

SENATORUL FRANCEZ JOSETTE DURRIEU: DUPĂ VICTORIA COALIȚIEI PROEUROPENE ÎN ALEGERILE DIN NOIEMBRIE VOI FI PRIMA CARE VA PLEDA LA APCE PENTRU SCOATEREA RM DE SUB MONITORIZARE

Posted by on

La 17 septembrie Ana Guțu, președinta Comisiei pentru politică externă și integrare europeană, deputat liberal reformator,  a avut o întrevedere cu trei  senatori francezi, Jean-Claude Frécon (UMP), Patrice  Gélard  (Soc)și  Josette Durrieu (Soc), membru al APCE, raportoare timp de 14 ani a Comisiei monitorizare APCE pentru funcționarea democratică a instituțiilor în RM. Senatorii francezi se află în vizită oficială  pentru fortificarea cooperării interparlamentare între Franța și Republica Moldova.

20140917_125035 20140917_125153

Ana Guțu le-a mulțumit senatorilor francezi pentru interesul manifestat față de Republica Moldova într-un context regional complicat și a exprimat speranța că Senatul și Adunarea Națională a Franței vor ratifica cât mai curând Acordul de Asociere a RM la UE. Ana Guțu a descris situația politică din RM, a exprimat necesitatea nu doar a păstrării vectorului european după alegerile parlamentare din noiembrie, ci și intensificarea procesului de reforme structurale în domeniul justiției, combaterii corupției, și a procesului de modernizare în profunzime a RM.

Josette Durrieu a exprimat atașamentul său față de Republica Moldova, deoarece a devenit o adevărată prietenă a tânărului nostru stat. De asemenea, Josette Durrieu a felicitat reprezentanții coaliției pro-europene cu faptul că au dat dovadă de maturitate politică, și pe lângă numeroasele crize politice din ultimii ani, au atins scopul major și RM a devenit stat asociat la UE. Senatoarea franceză a exprimat încrederea că această maturitate politică va fi demonstrată solidar și în timpul campaniei electorale, când în prim plan va fi pus dezideratul integrării europene. Josette Durrieu a menționat colaborarea cu Ana Guțu în cadrul APCE și a promis că după alegerile parlamentare din noiembrie, care vor asigura revenirea coaliției pro-europene la guvernare,  va fi prima care va pleda pentru scoaterea RM de sub monitorizarea APCE. Amintim că RM este membru al CoE din 1995 și e sub monitorizarea APCE până în prezent.

La finele întrevederii Ana Guțu le-a înmânat ultimele sale două apariții științifice în limba franceză – cărțile Confusio identitarum, Le pouvoir judiciaire de la langue française.

GEORGIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA ÎMPREUNĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ

Posted by on

foto 7 foto 8

La 16 septembrie președinta Comisiei politică externă și integrare  europeană, deputat liberal reformator,a avut o întrevedere cu viceministra afacerilor externe a Georgiei,  Tamar Beruchashvili. În cadrul discuțiilor oficialul georgian a discutat despre obiectivele comune ale Georgiei și Republicii Moldova din perspectiva parcursului european al ambelor țări. Ana Guțu a propus ca în cadrul viitorului summit al Parteneriatului Estic, care va avea loc în luna mai 2015 la Riga, Letonia, cele trei țări ale PE – Ucraina, Republica Moldova și Georgia, să convină asupra unui noi format de cooperare interparlamentară între cele trei state, cu participarea membrilor Parlamentului European, substituind astfel formatul ce a existat până acum – EUROEST.

Această inițiativă vine în contextul detașării celor trei țări – Ucraina, Republica Moldova și Georgia de Belarus, Armenia și Azerbaijan, în materie de avansare pe calea integrării europene.

Tamar Beruchashvili a exprimat încrederea în victoria forțelor pro-europene în alegerile parlamentare care se apropie și a asigurat de toată susținerea și solidaritatea pe care o vor manifesta autoritățile georgiene pentru noi colaborări bilaterale între parlamentele ambelor state.

SCRIBUIARZII DE TREI PARALE (NU E VORBA DE BERTOLT BRECHT)

Posted by on

S-au înmulțit  scribuiarzii în Republica Moldova, ai căror comanditari fac business cu statul într-o veselie, chiar dacă din banii furați le dau bloggerașilor de trei parale niște sume derizorii. Din cauza comanditarilor politici, hoți de buget public, avem drumuri reparate ce se strică după prima zăpadă, trenuri renovate cu materiale spumante pentru tuning-uri de automobile, trenuri ce ard la razele soarelui, avem instituții reparate anual și echipamente, procurate cu sume ce depășesc de zeci de ori costul real al materialelor de construcție și al pieselor inginerești….Din para-îndărături (”otkat-uir” pi moldovenești) sunt finanțate partidele politice și…scribuiarzii (a se citi – bloggerii)! Tare s-au mai înmulțit, Doamne, acești ”vărsători” neinspirați de cerneală politic angaja(n)tă! Culmea, își permit apostrofări, porecle, denigrări, numai să îi facă pe placul comanditarului politic! Denigrarea nefondată a persoanelor publice – așa e  percepută  de către scribuiarzii de trei parale libertatea de exprimare. Sclavul-scribuiard – trebuie să pupe fundul stăpânului – căci asta e sarcina de bază a scribuiardului, să îl ”uimească” prin ”talentul” de blogger, care îi va asigura existența de zi cu zi, căci în afară de postări agramate și aberante nu știu să facă nimic în viața aceasta. Am avut și eu o altercație verbală cu unul din acești scribuiarzi de trei parale, care mișună în spațiul virtual din RM ( nu i-a dus capul niciodată să facă ceva bun pentru românizarea internetului). Culmea! Tipul crede că TOȚI politicienii sunt niște incapabili, nu știu să scrie, și nu își gestionează ei personal conturile pe rețelele sociale! (Minte de scribuiard de trei parale, care se crede ”primul cocoș scriitor din coteț”). Prezint mai jos fotografia (”capture”) dialogului. E valabil pentru toți bloggerașii de trei parale din RM, care nu se dezlipesc de la ecranele tabletelor, cei care nu au nici părinți, nici mame, nici copii, cei care cred că lumea se învârtește doar în jurul lor și al comanditarului pe care îl venerează. Ei sunt mulți, exact ca la Lăpușneanu. E o dedicație pentru scribuiarzii de trei parale, mai mult la această temă nu revin. Iar bloggerașii – cățeluși  lătrători la lună plină, sper, cel puțin vor avea un freamăt de remușcare în   modesta ramificare de circumvoluțiuni ale materiei cenușii din căpuceanul  rataților cu diplomă de studii superioare.

pagina Gandrabur

 

 

GRAHAM WATSON LA PLR : E NECESAR CA RM SĂ ASIGURE CONTINUITATEA PARCURSULUI EUROPEAN

Posted by on

20140913_200404 20140913_200504

La 13 septembrie Graham Watson președintele ALDE și fostul raportor pentru Republica Moldova din Parlamentul European, aflându-se într-o vizită la Chișinău, a avut o întrevedere cu Ana Guțu, co-președinta PLR, președinta Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană,  Dorin Dușciac, vicepreședinte PLR, viceministrul Mediului, Tudor Ulianovschi, viceministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Roman Clima, secretar general PLR. În cadrul întrevederii au fost discutate chestiuni ce vizează oportunitățile învingerii în alegerile parlamentare din noiembrie a forțelor pro-europene, pentru a putea oferi Republicii Moldova continuitatea modernizării sale pe calea apropierii de Uniunea Europeană.

Ana Guțu a menționat că miza principală a alegerilor din toamnă este nu doar una geopolitică, prin păstrarea orientării pro-europene a Republicii Moldova, ci mai ales  asigurarea unui ritm mult mai rapid de implementare a prevederilor Acordului de Asociere, intensificând atât ritmul reformelor, cât și eficiența acestora pe toate segmentele socio-economice.

Graham Watson a atras atenția, că în condițiile unei eventuale coaliții de guvernare cu participarea PCRM după alegerile parlamentare din 30 noiembrie  va prejudicia imaginea RM și va converti unii prieteni europeni  ai RM, țări membre ale UE,  în parteneri cu mari reticențe vizavi de politica internă din RM și perspectiva avansării pe calea integrării europene.

Liberal reformatorii au discutat de asemenea despre posibilele scenarii și strategii electorale și postelectorale și s-au arătat deschiși pentru o coagulare a partidelor pro-europene în campania electorală în scopul asigurării unei victorii a forțelor pro-europene în alegerile parlamentare  din 30 noiembrie.

ÎNTREVEDERE CU PETRAS AUSTREVICIUS, RAPORTORUL PARLAMENTULUI EUROPEAN PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE A RM LA UE

Posted by on

20140913_135016

La 13 septembrie, Ana Guțu, președinta Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană, co-președinta Partidului Liberal Reformator a avut o întrevedere cu Petras Austrevicius, deputat în Parlamentul European, raportor pentru implementarea Acordului de Asociere a RM la UE. La întrevedere a participat și Dorin Dușciac, viceministrul Mediului, vicepreședintele Partidului Liberal Reformator. În cadrul întrevederii liberalul Petras Austrevicius a menționat importanța ratificării de către Parlamentul European a Acordului de Asociere a RM la UE, a asigurat colegii liberal-reformatori de sprijinul concertat al forțelor majoritare din Parlamentul European, chiar dacă și-a exprimat îngrijorarea sa referitor la votul negativ care vine din partea stângii extreme și dreptei extreme din Parlamentul European.  Termenul prognozat pentru ratificarea de Parlamentul European  a Acordului de Asociere a RM la UE este luna octombrie acestui an.

Petras Austrevicius s-a arătat interesat de situația politică din RM înainte de alegerile parlamentare și posibilele coaliții post-electorale. Colegii liberal- reformatori Ana Guțu și Dorin Dușciac au dat asigurări că vor pleda nu doar pentru păstrarea ritmului de integrare europeană, ci și pentru o accelerare a acestuia, referindu-se la aplicarea prevederilor Acordului de Asociere în condițiile unei stabilități politice, fapt ce va deveni subiect de campanie a PLR.

CONFERINȚA DE CONSTITUIRE A ORGANIZAȚIEI DE TINERET PLR A MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Posted by on

20140913_123141 20140913_130738

20140913_130748 poza tineret

La 13 septembrie s-a constituit organizația de tineret a Partidului Liberal Reformator, în calitate de președinte al OTLR Chișinău a fost ales Petru Iarmaliuc, în calitate de secretar al organizației a fost aleasă Marina Calugăr. La conferință au participat deputații Ana Guțu, co-președinte PLR, Valeriu Saharneanu, viceministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene – Tudor Ulianovschi, viceministrul Tineretului și Sportului – Sergiu Stanciu, viceministrul Mediului – Dorin Dușciac, secretarul general PLR – Roman Clima și coordonatorul organizației de tineret – Maxim Guțu.

Tinerii au exprimat dorința de a se antrena în procesul politic din Republica Moldova în cadrul Partidului Liberal Reformator, au evocat doleanța de a promova tinerii în structurile partidului și instituțiile statului, pentru a asigura bunul mers al RM pe calea integrării europene, prin implementarea rapidă și eficientă a prevederilor Acordului de Asociere a RM la UE.

La 21 septembrie va avea loc conferința de constituire a organizației de tineret a Partidului Liberal Reformator.

ANGAJAREA POLITICĂ A INSTITUȚIILOR MEDIA TREBUIE SĂ FIE LA VEDERE – EMISIUNEA CU VIOREL PAHOMI LA REALITATEA TV

Posted by on

 

La 11 septembrie am participat la emisiunea lui Viorel Pahomi la Realitatea TV, am vorbit despre perspectivele electorale, despre rolul mass-media în campaniile electorale, despre eventualitatea creării unui bloc pre-electoral și alte curiozități. Menționez că am fost invitată pentru prima dată la această emisiune după două luni de la crearea televiziunii respective. De ce oare? Fiindcă a început campania electorală, iar Partidul Liberal Reformator nu prea este binevenit la televiziunile controlate de alte partide. Dacă instituțiile media sunt politic angajate, cred că ar trebui ca jocurile respective să fie făcute pe față, iar legislația trebuie amendată în acest sens.

FORUMUL ECONOMIC DE LA KRYNICA ZDROJ, POLONIA, 2-4 SEPTEMBRIE 2014

Posted by on

20140903_085731 20140903_08590620140903_091308 20140903_153942 20140903_182458

La 2-4 septembrie la Krynica, Zdroj, Polonia a avut loc cel de-al XXIV-lea Forum economic, la care au participat circa 6000 invitați. Forumul s-a desfășurat în mai multe ședințe plenare și circa 100 de paneluri de discuții pe diverse teme, precum  economie și performanțe, Parteneriatul Estic, Mass-Media și libertatea de exprimare, Învățământ superior ș.a.

Președinta Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană din Parlamentul RM a fost invitată la Forum să participe cu o contribuție în panelul ”5 ani ai Parteneriatului Estic – realizări și provocări”.

Vezi AICI intervenția în limba ENGLEZĂ/Intervenția în limba ROMÂNĂ

ATITUDINEA PLR FAȚĂ DE RĂZBOIUL DE AGRESIUNE AL RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI

Posted by on

IMG_0053

Astăzi, membrii Partidului Liberal Reformator au ținut o conferință de presă și au dat citire declarației :

ATITUDINEA PARTIDULUI LIBERAL REFORMATOR FAŢĂ DE RĂZBOIUL DE AGRESIUNE AL RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI

Criza de proporţii, generată de tendinţele separatiste din Ucraina, a luat o turnură periculoasă, şi dacă jumătate de an în urmă Euro-maidanul devenise un simbol al năzuinţelor europene ale ucrainenilor, astăzi trebuie să spunem lucrurilor pe nume şi să constatăm că, în preajmă Republicii Moldova, are loc un război de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei.  Acest război a demarat prin anexarea Crimeii, fapt realizat de Rusia cu încălcarea normelor dreptului internaţional, fiind sfidat principiul suveranităţii şi integrităţii teritoriale, în cazul dat, al Ucrainei.

Partidul Liberal Reformator salută eforturile SUA, NATO, UE şi OSCE îndreptate spre stoparea ostilităţilor şi soluţionarea paşnică a conflictului, dar constată că, din păcate, sancţiunile economice impuse Rusiei de către comunitatea internaţională s-au dovedit a fi insuficiente, iar războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care a generat mii de victime omeneşti şi o criză umanitară de proporţii, ia o amploare periculoasă şi devastatoare.

Partidul Liberal Reformator pledează pentru încetarea imediată a operaţiunilor militare ale  Rusiei, sistarea alimentării de către aceasta a separatiştilor pro-ruşi cu armament de război, cu resurse umane şi logistice.

În actualele împrejurări, Partidul Liberal Reformator consideră că Republica Moldova trebuie să-şi definească foarte clar atitudinea faţă de conflictul din Ucraina şi să numească fenomenul aşa cum este definit de experţi în conflicte militare: actualmente în Estul Ucrainei are loc un război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, război care trebuie să fie condamnat vehement, iar comunitatea internaţională  să ia măsurile necesare pentru a stopa imediat pierderile de vieţi omeneşti şi ocuparea teritoriilor ucrainene de către Rusia. Republica Moldova trebuie  să-şi asume un discurs politic şi diplomatic corect adecvat situaţiei ca atare: Rusia este stat agresor, a invadat teritoriul Ucrainei şi, din această cauză, trebuie nu doar să fie sancţionată economic, ci să poarte răspundere penală pentru crime de război.

Partidul Liberal Reformator constată cu îngrijorare înteţirea aspiraţiilor separatiste pro-ruse şi îndeamnă şeful statului – domnul Nicolae Timofti – să întrunească Consiliul de Securitate cu scopul de a analiza potenţialele pericole  pentru Republica Moldova, inclusiv pericolul destabilizării situaţiei socio-politice în contextul alegerilor parlamentare care se apropie

În faţa noilor provocări geopolitice, Partidul Liberal Reformator cheamă cetăţenii la coeziune naţională şi atenţionează asupra pericolului formaţiunilor politice, care, fiind finanţate de Rusia, pledează pentru o eventuală integrare a Republicii Moldova în spaţiul estic, spaţiu generator de război, de agresiune şi de genocid. Cetăţenii Republicii Moldova să nu se lase pradă banilor aruncaţi în gloată în timpul concertelor scumpe, aceşti bani aduc moartea şi războiul, iar liderii politici, care împroaşcă cu bani de ocupaţie trebuie să încapă imediat în vizorul organelor competente şi să fie traşi la răspundere penală pentru corupţie politică şi destabilizarea situaţiei.

În acelaşi timp, Partidul Liberal Reformator consideră necesară regândirea politicii de neutralitate şi resetarea ideii parteneriatelor strategice în vederea obţinerii unor garanţii imediate şi ireversibile pentru integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa de facto a Republicii Moldova.

Partidul Liberal Reformator rămâne consecvent viziunilor sale ce ţin de promovarea democraţiei mature, capabile să-şi apere cuceririle sale prin funcţionarea corectă a instituţiilor statului, în strictă conformitate cu interesul naţional al Republicii Moldova – integrarea europeană, singura opţiune pentru a asigura bunăstarea şi prosperarea tuturor cetăţenilor Republicii Moldova.