Daily Archives

One Article

USATÂI RENATO SĂ FIE ANCHETAT PENAL – DEMERS PUBLIC

Posted by on

La 25 septembrie deputatul liberal reformator Ana Guțu a înregistrat un demers în adresa procurorului general Corneliu Gurin și directorului CNA Viorel Chetraru cu sesizarea de a investiga legalitatea activităților pre-electorale ale lui Renato Usatâi în conformitate cu Legea partidelor politice (finanțarea partidului din exterior), Codul penal (spălarea banilor) și Codul contravențional.

****

Către Procurorul General Corneliu Gurin

Directorul CNA Viorel Chetraru

 DEMERS PUBLIC

 

In conformitate cu art.17 p.(6), art. 20 p.(2) ale Legii despre statutul deputatului în Parlament, și art. 125 al Regulamentului Parlamentului, sesizez instituția condusă de Dumneavoastră în vederea  demarării unei anchete penale și administrative pe numele lui Renato Usatâi, verificând astfel legalitatea  activităților sale pre-electorale, prin organizarea de concerte, însoțite de coruperea cetățenilor, cu utilizarea banilor cash. Vă rog să investigați dacă aceste activități, coroborate cu dubla cetățenie a lui R.Usatâi,  sunt conforme legislației Republicii Moldova, și anume, Codul penal, Legea cu privire la partidele politice, Codul contravențional.

Codul penal,    Articolul  243. Spălarea banilor

(1) Spălarea banilor săvârșită prin:
a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni;
b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
c) achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
d) participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute la lit.a)-c)
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7.000 la 10.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvârșite:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
b) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(4) Acţiuni ilicite constituie şi faptele comise în afara teritoriului ţării dacă acestea conţin elementele constitutive ale unei infracţiuni în statul în care au fost comise şi pot constitui elementele constitutive ale unei infracţiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 3521. Falsul în declaraţii
Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe,
se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Legea cu privire la partidele politice, nr. 294-XVI  din  21.12.2007,   Art.25 (7) Încălcările prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice şi privind modul de utilizare de către partidele politice a mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale se sancţionează în conformitate cu legea ;  art.26. (5) Se interzic finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială sub orice formă a partidelor politice de către alte state şi organizaţii internaţionale, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii finanţate de către stat sau care au capital de stat, capital străin, de către organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase, de către cetăţenii Republicii Moldova minori sau aflaţi în străinătate, de către persoane fizice care nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, de către persoane anonime, precum şi în numele unor terţi.

Codul contravențional, Nr. 218
din  24.10.2008
,  Articolul 48. Folosirea în alegeri sau la referendum
a fondurilor venite din străinătate sau a
fondurilor nedeclarate public
Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

 

În speranța unei reacții prompte din partea Dumneavoastră și a instituției pe care o conduceți, rog să acceptați expresia  considerațiunii mele.

 

Ana GUȚU

Deputat în Parlament

Vezi Demersul către CNA / Demersul către PG /