Daily Archives

2 Articles

LES INSTANCES DE L’AUF SE RÉUNISSENT A PARIS, 9-11 décembre 2014.

Posted by on

20141209_162952 20141210_091328 20141210_112612 20141210_112542  20141210_161942

Le 9-11 décembre à Paris dans les locaux de l’Agence Universitaire de la Francophonie ont eu lieu les réunions des instances de l’AUF– Conseil Scientifique, Conseil Associatif et Conseil d’Administration.

Le 10 décembre la réunion du Conseil Associatif a eu lieu dans le Collège de France, avec lequel l’AUF a conclu un Accord de collaboration, permettant l’ouverture vers le monde francophone des conférences tenues par les professeurs du Collège de France, institution fondée par François I en 1530. Les conférences seront accessibles via les Campus Numériques francophones, ouverts dans tous les coins du monde dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres de l’AUF.

Le Collège de France regroupe environ 300 professeurs chercheurs dans ses 55 chaires. L’institution ne délivre aucun diplôme ni certificat, pourtant, les conférences des professeurs du Collège de France sont très populaires, des étudiants de tous les âges s’empressent à s’y inscrire, afin de bénéficier du savoir partagé par les plus brillants professeurs de la France.

Le Recteur de l’AUF, Bernard Cerquiglini a mentionné l’importance de cette collaboration pour le rayonnement de la pensée universitaire francophone à travers le monde. Le Président de l’AUF, Abdellatif Miraoui, a accentué l’importance de la libre circulation des savoirs dans l’ère du numérique, qui est mis aux services des étudiants et des professeurs y compris grâce aux multiples actions menées par l’AUF à travers le monde.

Les membres du Conseil Associatif ont discuté et ont validé les indicateurs stratégiques de l’AUF, la politique associative de l’AUF,  ont pris note des manifestations francophones les plus importantes telles la réunion des présidents des conférences des recteurs et des présidents des universités francophones membres de l’AUF, qui s’est tenue à Paris au mois de juillet, du colloque international « Femmes universitaires, femme du pouvoir ? », qui s’est tenu le 13-14 novembre lors du XV-e Sommet des Chefs d’États et de gouvernements de la Francophonie, de Dakar, Sénégal. Ensuite le Conseil Associatif a voté l’adhésion à l’AUF de dix établissements d’enseignement supérieur , dont la Universidad Autonoma de Mexico, la Universidad Nacional de Costa Rica, l’Université de Novi Sad, Serbie et autres. Avec ces adhésions le nombre des universités membres de l’AUF s’élève à 804, provenant de 102 pays du monde.

Le 11 décembre dans les locaux de l’AUF rue de la Sorbonne, 4, le Conseil d’Administration s’est réuni pour discuter devant les représentants des gouvernements membres de l’OIF  des stratégies et des priorités de l’AUF pour l’année 2015, en concordance avec la programmation quadriennale, adoptée lors de l’Assemblée Générale de l’AUF de Sao-Paolo, Brésil. Les représentants des gouvernements des pays francophones ont hautement apprécié les efforts de la présidence et de l’exécutif de l’AUF dans la promotion des actions menées par l’AUF au profit des étudiants, des chercheurs, de l’excellence universitaire. Les membres du Conseil d’Administration ont adopté le budget prévisionnel de l’AUF pour 2015.

20141211_144620 20141211_113302 20141211_092752 20141211_124139

 

 

 

 

 

 

CONFERINȚĂ: LIBERTATEA MASS-MEDIA ȘI SECURITATEA JURNALIȘTILOR, SENATUL FRANȚEI, PARIS, 4 decembrie 2014

Posted by on

20141204_140305 20141204_090906 20141204_093107

La 4 decembrie în Senatul Franței, Paris,  a avut loc Conferința pe tema Libertății mass-media și securității jurnaliștilor. Conferința a fost organizată de Comisia Cultură, Știința, Educație și Mass-media a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), pe care am avut onoarea să o conduc pe parcursul anului parlamentar 2014 în numele grupului politic Alianța Liberalilor și Democraților Europeni (ALDE) din cadrul APCE. Inițiativa pentru găzduirea conferinței a avut-o Senatul Franței, senatorul francez Jacques Legendre fiind la sursa evenimentului. Conferința a fost precedată de semnarea solemnă a Protocolului pentru crearea platformei on-line vizând fortificarea protecției jurnaliștilor. Protocolul a fost semnat de Torbjørn Jagland, Secretarul General al CoE și reprezentanții organizațiilor media internaționale. Conferința a fost inaugurată de Anne Brasseur, Președinta APCE (ALDE), Catherine Morin-Desailly, Președinta Comisiei cultură, educație și comunicare din Senatul Franței și subsemnata. La conferință au participat atât membrii Comisiei Cultură, Știința, Educație și Mass-media (APCE), cât și senatori francezi, dar și 15 președinți ai comisiilor de profil din parlamentele statelor membre ale CoE.

Conferința s-a desfășurat în jurul a trei ateliere. Atelierul 1 – Fortificarea protecției jurnaliștilor împotriva atacurilor fizice; Atelierul  2 – Salvgardarea libertății jurnaliștilor media împotriva utilizării deturnate a legislației; Atelierul 3 – Spre un mecanism de alertă precoce și de reacție rapidă a CoE întru protecția libertății mass-media și securității jurnaliștilor.

În cadrul conferinței, pe care am avut onoarea să o moderez, au luat cuvântul  Gerard Davet, jurnalist, Le Monde (Franța), Claudio Fava, Vice-președinte al Comisiei parlamentare pentru lupta împotriva mafiei, Camera Deputaților (Italia), Oksana Romaniuk, jurnalistă, Președinta Institutului Media (Ucraina), Andrey Lipsky, Editor adjunct la Novaya Gazeta (Rusia), Liliane Landor, British Broadcasting Corporation – BBC (Marea Britanie), Amberin Zaman, jurnalist, The Economist (Turcia), Jean-Paul Marthoz, jurnalist, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (Belgia), Ales Beliatski, laureatul Premiului drepturilor omului Vaclav Havel 2013 (Belarus), Gvozden Flego, raportor APCE pentru protecția și libertatea mass-media în Europa, Jerome Bouvier, Mediator Radio France, creatorul și organizatorul ”Assises du journalisme”, William Horsley, Reprezentantul libertății mass-media al Asociației Jurnaliștilor Europeni (Londra), Lucie Morillon, Director de programe, Reporteri fără frontiere (Paris).

Vorbitorii au menționat importanța lansării Platformei on-line vizând fortificarea protecției jurnaliștilor, dar și necesitatea ca această să nu fie transformată într-o banală bază de date statistice cu privire la numărul jurnaliștilor uciși, arestați și maltratați în lume. Toți vorbitorii au lansat un apel către legiuitorii prezenți la conferință de a contribui la ameliorarea legislațiilor naționale în materie de de-penalizare a defăimării, de asigurare a securității jurnaliștilor de investigație, a persoanelor-surse de informare. În 18 țări din cele 28 membre ale UE defăimarea este subiect al codului penal.

Claudio Fava a menționat precaritatea materială a unor jurnaliști italieni, care din necesități materiale, sunt fie convinși să înceteze investigația, fie să publice materiale manipulatoare etc. Un caz îngrijorător reprezintă situația jurnaliștilor din Ucraina, unde circa 300 jurnaliști au fost bătuți și torturați. O problemă gravă constituie impunitatea personalelor implicate în cazurile de omor, tortură și maltratare a jurnaliștilor. Chiar dacă anchetele sunt uneori duse la bun sfârșit, sunt pedepsiți doar executorii crimelor, dar nu și comanditarii. Așa este cazul jurnalistei Ana Politkovskaya, a fost identificat ucigașul, nu și comanditarul. În unele cazuri jurnaliștii sunt arestați, dar motivele invocate nu sunt legate de exercițiul profesional, ci de alte cauze intentate, pentru a camufla de fapt pedepsirea acestora pentru libertatea de exprimare.

Pe parcursul anului 2014 101 jurnaliști au murit, 31 strict în legătură cu exercițiul profesional, zeci de percheziții au loc la redacțiile media din diferite țări, jurnaliștii sunt implicați în altercații cu organele de drept.

La inițiativa deputatei APCE din Serbia Vesna Marianovic,  participanții au căzut de acord să inițieze în parlamentele lor naționale dezbateri anuale pe problema libertății mass-media și protecției jurnaliștilor cu participarea reprezentanților instituțiilor media. Gvozden Flego (Croația), deputat APCE, profesor universitar, a afirmat că poate uneori este cazul ca gândirea politică să se adapteze la gândirea mass-media.

Conferința a fost de real folos pentru legiuitorii prezenți la ea, rămâne de responsabilitatea parlamentelor naționale să ducă la bun sfârșit inițiativele jurnaliștilor internaționali pentru a ameliora situația la capitolul libertății de exprimare și securității jurnaliștilor.

Discurs de inaugurare a Conferinței, Ana Guțu  (FR)

Programul Conferinței (FR)

***

20141205_090835 20141205_092652 20141205_113712

La 5 decembrie, în localurile CoE, Paris,  a avut loc ședința de lucru a Comisiei Cultură, Știința, Educație și Mass-media a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Comisia a examinat proiectele rapoartelor pe tema Libertății media în Europa, Patrimoniului cultural în situații de criză, Bibliotecile și muzeele în condițiile lumii care se schimbă, Mobilitatea studenților, Augmentarea transparenței proprietarilor media, Strategii coordonate pentru o bună guvernanță a internetului, Democrație și cultură. Audierile reuniunii Comisiei din 5 decembrie au fost organizate pe marginea raportului Reforma guvernanței fotbalului. La audieri au participat experții Gilbert Houngbo, Director general adjunct al Organizației Internaționale a Muncii, Steven Murphy, Secretar General al sindicatului britanic al muncitorilor din construcție, Walter de Gregorio, Director pentru comunicare și afaceri publice (FIFA) și Alasdair Bell, Directorul serviciului  juridic (UEFA). Discuțiile au fost purtate în contradictoriu cu preponderență în jurul subiectului dacă FIFA este responsabilă de soarta muncitorilor, care muncesc în condiții precare în Quatar la construcția stadioanelor pentru campionatul mondial de fotbal din 2022. În cadrul reuniunii Comisia Cultură, Știința, Educație și Mass-media a votat în unanimitate candidatura Muzeului Civilizațiilor Mediteraneene și Europene (MUCEM), Marsilia, Franța, la Premiul Muzeului Consiliului Europei 2015.