Yearly Archives

67 Articles

ÎN 2016 FIȚI CU DREAPTA! ÎMPREUNĂ FACEM UNIREA!

Posted by on


Dragi români, stimați cetățeni ai Republicii Moldova!

Trecerea dintre ani este un prilej pentru reflecții nu doar despre ceea ce ni s-a întâmplat în 2015, ci și despre ceea ce ne va aduce 2016.

Ne dorim și vă dorim ca începând cu 2016 să avem o justiție dreaptă, corectă și imparțială.

Ne dorim că începând cu 2016 instituțiile media să respecte idealul libertății  de exprimare, ceea ce înseamnă responsabilitatea de a informa cetățeanul echidistant și onest, fără manipulare.

Ne dorim  în  2016 ca antreprenorii mici și mijlocii – contribuabilii principali la formarea bugetului public, să fie lăsați în pace să activeze, și să nu fie presați de organele de control pentru a întoarce miliardul furat din buzunarul cetățenilor de demnitari-criminali, aflați încă în libertate.

Ne dorim ca intelectualii, prin vocea profesorilor, medicilor, scriitorilor să se facă auziți în societate, să aibă un cuvânt tranșant și decisiv în procesul de luare a deciziilor politice.

Ne dorim ca în 2016 toți tinerii să devină mesagerii unionismului și să ducă acest mesaj în fiecare familie din Republica Moldova.

DREAPTA  speră ca 2016 să devină anul de cotitură, când toți cetățenii Republicii Moldova vor conștientiza că doar reunificarea Republicii Moldova cu România va aduce rapid, definitiv și irevocabil starea  de normalitate în societate: pacea socială, bunăstarea, justiția corectă și statul de drept.

Români, DREAPTA vă dorește un an nou 2016 fericit! La mulți ani!

DREAPTA – împreună facem Unirea!

 

PROGRAMUL POLITIC AL DREPTEI www.dreapta.md

Posted by on

Proiect

PROGRAMUL  PARTIDULUI POLITIC

DREAPTA

 ***

 VALORI SUPREME ALE  DREPTEI

 DREAPTA, ca formațiune politică situată pe eșichierul politic de Dreapta, consideră următoarele:

 Adevărul istoric.

 În Republica Moldova populația majoritară este constituită din români, care sunt parte integrantă a națiunii românești. Partidul Politic DREAPTA afirmă că pentru moment, națiunea română este divizată în două state românești – România și Republica Moldova, iar sloganul ”o națiune două state românești” – exprimă esența realităților geopolitice la ora actuală.

 • Națiunea românească a fost decimată începând cu anul 1812, anul ocupației țariste rusești a Basarabiei, care pe parcursul secolului XIX a fost supusă unui profund proces de deznaționalizare și modificare a structurii demografice a populației majoritare românești. În scurta perioadă între 1918-1940, timp în care Basarabia a fost în componența României Mari, a fost realizat un model de modernizare economică și emancipare culturală fără precedent a Basarabiei. Din 1940-1941 (ocupația Basarabiei din 1940  ca rezultat al pactului mișelesc Hitler-Stalin) apoi 1944-1989, actualul teritoriu al Republicii Moldova a fost supus ocupației sovietice, care a continuat politica de deznaționalizare și genocid al elitelor națiunii majoritare românești (referințe: foametea organizată din 1933 din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, foametea organizată din 1946-1947 din RSSM, deportările în masă care s-au perpetuat din 1940 până în 1989).
 • Susținerea de către Republica Moldova, alături de România, a Declarației de înființare a Tribunalului Internațional pentru investigarea crimelor comunismului și demararea unui proces judiciar în Republica Moldova pentru condamnarea crimelor comunismului.

 Dezideratul geopolitic.

 • Reîntregirea națiunii românești prin reunificarea politică, economică și socială a Republicii Moldova cu România este un fapt inevitabil și constituie idealul suprem al membrilor și susținătorilor Partidului DREAPTA, care împărtășesc acest ideal și desfășoară activități complexe în vederea promovării și realizării lui.
 • Republica Moldova este un stat național românesc, în care conviețuiesc minorități naționale și etnice, dar care minorități nu periclitează componența națională monolită a statului Republica Moldova în frontierele recunoscute la Declararea independenței în 1991.

 Adevărul lingvistic.

 • Limba oficială a statului Republica Moldova este limba română, și toți cetățenii Republicii Moldova sunt obligați să cunoască limba română, care este și limba de comunicare interculturală între diferite segmente și grupuri din societate.

SCOPUL SUPREM AL DREPTEI

 Partidul Politic DREAPTA pledează pentru asigurarea libertății, fericirii, calității înalte a vieții și securității  tuturor cetățenilor din Republica Moldova, fără nicio discriminare, pentru aceasta realizând reunificarea Republicii Moldova cu România. Reîntregirea națiunii românești, parte componentă a civilizației europene și  parte integrantă a Uniunii Europene, va asigura armonizarea  tuturor segmentelor societale: politic, economic, legislativ, social ale Republicii Moldova și  României, asigurând transformarea la față a societății din Republicii Moldova prin îmbunătățirea vieții tuturor cetățenilor săi actuali fără nicio discriminare în conformitate cu standardele de calitate a vieții românești/europene.

 

Promovând dezideratul reunificării celor două state românești și până la realizarea punctuală a acestuia, DREAPTA va asigura drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor din Republica Moldova, fără nicio discriminare, în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Constituția Republicii Moldova și Declarația de Independență din 1991, care a fost constituționalizată la 5 decembrie 2013, alte documente internaționale ce reglementează principiile fundamentale ale democrației și statului de drept.

 UNIREA PAS CU PAS

 •  Elaborarea, de comun acord şi în colaborare cu autorităţile de la Bucureşti, a unui plan de unificare graduală, într-un termen stabilit, a tuturor sistemelor publice din cele două state – diplomație, armată, sistem bancar, sistem vamal, structuri territorial-administartive etc.
 • Colaborarea cu toate organizaţiile societăţii civile şi forţele politice din România şi Republica Moldova, care promovează reunificarea Republicii Moldova cu România.
 • Contribuția prin toate mijloacele logistice, intelectuale, politice la crearea masei critice de cetățeni, capabili să conștientizeze că Unirea Republicii Moldova cu România este unica soluție pentru asigurarea fericirii și calității înalte a vieții a cetățenilor din teritoriul actual al Republicii Moldova.
 • Desfăşurarea unor ample campanii de informare pe tot teritoriul republicii, cu privire la necesitatea reunificării cu România, pentru atingerea unei majorităţi de cetăţeni dispuşi să o susţină.
 • Încurajarea cetăţenilor Republicii Moldova să-şi redobândească, în condiţiile legii, cetăţenia română.
 • Încurajarea cetăţenilor din România, urmaşi de refugiaţi din Basarabia, să-şi ia şi cetăţenia Republicii Moldova.

OBIECTIVE STRATEGICE

 • Promovarea armonizării legislative, instituționale, teritorial-administrative a Republicii Moldova cu modelul românesc/ european, prin implementarea acquis-ului comunitar, optimizarea și eficientizarea instituțiilor statului, optimizarea  politicilor bugetar-fiscale, stimularea inițiativei antreprenoriale, eliminarea totală a corupției din toate sferele vieții socio-economice și politice, în conformitate cu Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 • Implicarea expertizei și suportului României ca partener strategic principal și garant suprem al procesului de europenizare a Republicii Moldova.
 • Atragerea sprijinului masiv pentru RM al SUA și Uniunii Europene ca entități globale de asigurare a democrației, securității și dezvoltării durabile în lume.
 • Implicarea instituțiilor europene, și în primul rând, cu participarea României, prin instituirea unui Mecanism de Control și Verificare în procesele de reformare a justiției și securității din Republica Moldova.
 • Reformarea sistemului justiției conform modelului românesc de funcționare și combatere a corupției.
 • Obținerea retragerii imediate și necondiționate a forțelor militare ale Federaţiei Ruse din stânga Nistrului şi transformarea actualului format de menţinere a păcii într-o misiune internațională civilă prin revizuirea acordului Snegur-Elțin din 1993, ca prim pas în promovarea soluţionării durabile a conflictului înghețat din stânga Nistrului.  
 • Reformarea urgentă a sistemului de apărare și securitate a Republicii Moldova în condițiile schimbării situației geopolitice din regiune cu implicarea suportului și asistenței României, NATO, SUA și UE.
 • Asanarea clasei politice prin implicarea activă în procesul decizional politic a concetățenilor din diasporă și a cetățenilor europeni cu experiență și expertiză vastă în toate domeniile socio-economice din Republica Moldova.
 • Participarea la competiția politică în conformitate cu legislația Republicii Moldova, pentru a obține statut de partid majoritar și a realiza valorile și scopului suprem al Partidului Politic DREAPTA.

 CADRUL DOCTRINAR

Partidul Politic DREAPTA este o formaţiune politică de  dreapta, care întrunește un spectru mal larg de opțiuni ideologice în spiritul dreptei istorice europene: populare,  creștin-democrate, liberale, conservatoare. Dreapta pledează pentru

 • primordialitatea intereselor cetățenilor;
 • primordialitatea legilor în societate;
 • egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii;
 • libertatea de conștiință și intelectuală a individului;
 • libertatea economică și socială a individului;
 • libertatea de asociere a individului;
 • primordialitatea proprietăţii private;
 • libertatea iniţiativei economice individuale;
 • promovarea concurenţei loiale;
 • asigurarea rolului statului la cel de garant al democraţiei, pluralismului democratic şi asigurării statului de drept;
 • conservarea și perpetuarea tradițiilor și moștenirii culturale românești.

 DIRECȚII DE ACŢIUNE

 1. Asigurarea calității înalte a vieții cetățenilor prin creștere economică durabilă.

 • Asigurarea creşterii economice durabile prin promovarea prioritară a investițiilor economice interne, a celor străine și reducerea influenței statului în funcționarea mediului de afaceri, prin susținerea businessului mic și mijlociu, eliberat de povara controalelor corupționale ale instituțiilor coercitive;
 • Dezoffshorizarea și transparentizarea sistemului financiar-bancar; conexiunea la sursele energetice românești/europene;
 • Stimularea inițiativelor private – auto-antreprenariatului –  pentru toate categoriile de populație fără nicio discriminare;
 • Excluderea treptată a sistemului asistențial, care atrofiază libertatea economică a individului;
 • Solidarizarea familiei și comunităților, prin responsabilități participative.
 1. Combaterea sistemică a corupției și reformarea justiției.
 • Remorcarea instituțiilor anti-corupție din Republica Moldova de către DNA din România;
 • Combaterea eficientă și complexă a corupției prin legiferarea confiscării extinse în cadrul procesului penal pentru acte de corupție comise de demnitari prin business cu bugetul public și asigurarea acțiunilor imediate ale organelor coercitive.

3. Relații externe, securitate, apărare și problema teritoriului din stânga Nistrului.

 • Vector exclusiv Vest: Reintegrarea plenară a Republicii Moldova cu România, astfel realizându-se integrarea în UE și NATO, cu sprijinul larg al SUA și UE;
 • DREAPTA consideră că raioanele secesioniste din stânga Nistrului constituie un teritoriu de drept al Republicii Moldova care se află sub ocupație rusească după războiul ruso-moldovenesc de pe Nistru din 1992. DREAPTA pledează pentru revizuirea acordului Snegur-Elțin din 1993, pentru schimbarea misiunii de pacificatori militari ruși în una internațională civilă sub auspiciile ONU;
 • DREAPTA pledează pentru includerea României în formatul de negocieri, care necesită să fie resetat. Până la asigurarea controlului constituțional asupra acestei regiuni este necesară evitarea escaladării conflictului militar;
 • Asigurarea funcționării în regim de alertă a instituțiilor securitare în condițiile războiului ruso-ucrainean;
 • Transformarea întregului sistem de securitate; apropierea până la contopire a celor două armate românești; reformarea Serviciului de Informații și Securitate după modelul României;
 • Curățirea organelor securitare de elemente străine prin adoptarea legii lustrației.
 • Facilitarea integrării cetățenilor Republicii Moldova emigrați în țările de reședință; stimularea participării membrilor Diasporei la dezvoltarea socio-economică a teritoriului actual al Republicii Moldova;
 • Crearea unui cadru propice pentru reîntoarcerea și reintegrarea migranților în țara de origine; reducerea efectelor negative ale emigrației masive.
 1. Asigurarea educației calitative pentru toți și a accesului la fenomenul cultural material și imaterial.
 • Reformarea continuă și profundă a sistemului educației, în baza optimizării instituționale, promovării reformelor curriculare adecvate la nivel preuniversitar și universitar, în conformitate cu modelul românesc/european al învățământului și principiul ”banii urmează elevul”;
 • Promovarea reintegrării  plenare a  Republicii Moldova în spațul cultural românesc, patrimoniu material și imaterial unitar, indivizibil; reabilitarea vocației de profesor și atragerea tinerilor în domeniu.
 1. Asigurarea serviciilor de sănătate calitative și sporirea culturii medicinii preventive în societate.
 • Accesul nestingherit al fiecărui cetățean, fără discriminare, la servicii medicale de calitate; racordarea sistemului medical și a celui farmaceutic la standardele românești/europene de calitate în domeniu urmând principiul ”banii urmează pacientul”.
 1. Protecția mediului înconjurător.
 • Asigurarea unui mediu curat și sănătos prin diminuarea precarității ecologice și asanarea sistemică a mediului înconjurător; promovarea de politici ambientale prietenoase cetățenilor;
 • dezvoltarea economiei verzi; favorizarea energiilor alternative si regenerabile.
 1. Administrația și internele.
 • Eficientizarea administrației statului; funcționarea liberă de influență partinică a tuturor instituțiilor publice, inclusiv celor administrative, puse fiind în serviciul cetățenilor prin introducerea ghișeului unic, cu excluderea factorului corupțional;
 • îmbunătățirea calității vieții cetățenilor la nivel de comunități prin reforma teritorial-administrativă, care va moderniza rapid infrastructura localităților – drumuri, iluminare stradală, apă/canalizare;  
 1. Tineret, sport, turism.
 • Promovarea şi implementarea politicilor de tineret prin încurajarea implicării tinerei generaţii în viaţa socială, economică, culturală şi politică;
 • Unificarea echipelor naţionale ale României şi Republicii Moldova la olimpiadele de vară şi de iarnă, în primă instanţă, apoi şi la toate tipurile de campionate internaţionale, prin includerea sportivilor din stânga Prutului în reprezentativele naţionale de profil ale României.
 1. Agricultură, artizanat și IMM-uri.
 • Introducerea impozitului unic în agricultură, fapt care va ușura povara raportărilor și evidențelor contabile a tuturor tipurilor de operatori din agricultură;
 • Distribuția subvențiilor în agricultură calculate la hectar, nu în baza unor scheme supra birocratizate și intransparent.

MANIFESTUL DREPTEI www.dreapta.md

Posted by on

Dreapta este un partid patriotic, nu naționalist

            A fi patriot înseamnă a iubi patria reîntregită România, a iubi și respecta cultura, patrimoniul lingvistic și istoric  românesc, a-ți cunoaște identitatea și rădăcinile neamului, a-ți dori reîntregirea națiunii românești,

A fi patriot  înseamnă a construi, dar nu  demola, a contribui la prosperitatea tuturor, dar  nu a  fura banii cetățenilor, a împăduri și cultiva pământul, dar nu a defrișa și a-l lăsa păragină,

A fi patriot, înseamnă a cinsti și onora valorile umane, a trăi în pace și solidaritate împreună cu toți membrii societății.

Dreapta onorează  libertatea și responsabilitatea

            Omul e născut să fie liber în gândire și  acțiuni pentru a-și asigura fericirea sa, libertatea vine de la Dumnezeu și nimeni nu o poate zdruncina prin nicio constrângere violentă fizică sau morală,

În societatea modernă pentru a asigura pacea socială și bunăstarea tuturor membrilor săi cetățenii  sunt responsabili pentru acțiunile profesionale și civice,

Pledăm pentru un stat minimalist și responsabil prin diminuarea ingerințelor în  viața economică și socială a cetățenilor.

Dreapta dorește o economie liberă

            Proprietatea privată este fundamentul societății moderne și sursa principală a bunăstării cetățenilor, iată de ce afacerile mici și mijlocii, cele de familie, individuale trebuie promovate și ocrotite,

Plus valoarea materială a societății trebuie investită în educație și sănătate în mod privilegiat, pentru a asigura progres și dezvoltare durabilă,

Statul trebuie să-și scoată mâinile din buzunarele cetățenilor și să fie în serviciul cetățenilor zi și noapte, cu minime cheltuieli și maximă eficiență.

Dreapta combate corupția și hoția

            Cetățenii trebuie să fie protejați de instituții libere de partide, cu funcționari onești și profesioniști, capabili să asigure continuitatea reformelor progresiste,

Demnitarii-hoți care și-au băgat mâinile în buzunarele cetățenilor trebuie să întoarcă averile jefuite și să fie scoși pentru totdeauna din serviciul public,

Reformarea a tot ce e putred în societate și păstrarea a tot ce e bun va îmbunătăți calitatea vieții tuturor.

Dreapta privește spre Occident

România este Țara-mamă a națiunii și ea ne va ajuta mereu, ne va proteja și ne va susține,

Lumina tradiției și  valorilor democratice vine din Vest,

SUA, UE și NATO garantează  înrădăcinarea acestor valori și în societatea noastră.

www.dreapta.md

DREAPTA CERE PEDEPSIREA PENALĂ A DEPUTAȚILOR SOCIALIȘTI PENTRU COMPORTAMENT XENOFOB ȘI RASIST

Posted by on

harta Ro mare

Dreapta condamnă vehement comportamentul xenofob și rasist al deputaților socialiști din Parlamentul Republicii Moldova Vlad Bătrâncea și Igor Dodon, care, prin gesturile și luările de cuvânt denigrează istoria și identitatea românească a Republicii Moldova.

A nega și denigra unionismul și a sfâșia harta României Mari reprezintă un grav atentat la libertatea de exprimare și reprezintă o încălcare crasă a Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Astfel de comportamente instigă la ură interetnică și incită  la ură și xenofobie.

În plus, prin acțiunile diversioniste, deputații Partidului Socialiștilor, dar și întreaga formațiune politică, este pasibilă de pedeapsă penală pentru trădare de patrie, conform art.337 al Codului penal, pentru faptul că promovează doar interesele Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova și doresc destabilizarea acestui teritoriu cu scopul de a produce haos și dezmăț.

Dreapta solicită organelor securitare ale statului să ia atitudine și să-i tragă la răspundere penală pe deputații socialiști trădători, retrăgându-le imunitatea și  operând investigații penale referitor la finanțarea din Rusia a partidului socialiștilor.

Grupul de inițiativă al partidului politic DREAPTA

THE RIGHT GOVERNEMENT – ALTERNATIVA DREAPTĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

Posted by on
THE RIGHT GOVERNEMENT – ALTERNATIVA DREAPTĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

COMUNICAT DE PRESĂ

În lipsa unui Guvern oficial în Republica Moldova, mai mulți tineri din țară și din diaspora lansează un Guvern Alternativ: „The Right Government

Republica Moldova traversează de un an o perioadă de instabilitate politică și de tulburări interne, care sunt cele mai grave din ultimul sfert de secol. În pofida unor evoluții pozitive pe parcursul integrării europene (apropierea de Occident, obținerea regimului liberalizat de vize, ratificarea Acordului de Asociere), țara noastră nu a reușit să cimenteze caracterul ireversibil al transformărilor democratice. Astăzi Republica Moldova nu este poziționată în mod durabil pe o cale veritabilă de apropiere de spațiul politic, economic și cultural al Uniunii Europene. Clasa politică actuală a intrat în faliment, antrenând în acest proces dureros și întreaga societate. Republica Moldova se află astăzi în plină prăbușire a sistemului său instituțional, social și economic.
În situația creată, noi nu putem rămâne indiferenți. Astăzi dăm startul unui proiect nou pentru țara noastră, după un model similar existent în mai multe democrații occidentale funcționale. The Right Government este o inițiativă publică și participativă, de construcție a unei alternative viabile de guvernare, bazate pe elaborarea unor modele noi pentru societatea noastră. 
Membrii acestui cabinet din umbră sunt experți emergenți și consacrați în diverse domenii, care vor analiza principalele probleme cu care se confruntă astăzi Republica Moldova și vor propune soluții concrete, de alternativă.

The Right Government este alternativa cu adevărat pro-europeană pentru Republica Moldova. Grupul este format atât din persoane active în mediul asociativ, cât și din persoane implicate activ în politică. Noi suntem convinși de faptul că reunificarea Republicii Moldova cu România este o soluție eficientă pentru ieșirea din criza politică actuală și accelerarea considerabilă a integrării europene, soluție care trebuie realizată. 


Încrezători în faptul că răspunsurile la întrebările cele mai importante care ne frământă pot veni și din afara țării, vom favoriza o participare activă a conaționalilor noștri din Diaspora. The Right Government este bazat pe contribuții voluntare și dezinteresate a unor persoane care își asumă libertatea de a distruge tiparele politice existente și de a acționa exclusiv în apărarea interesului public. Liberi, independenți din punct de vedere financiar și cu experiențe academice și profesionale confirmate în țările democrațiilor occidentale dezvoltate – membrii The Right Government reprezintă o nouă generație, care își propune să plaseze Republica Moldova pe calea dezvoltării democratice. 


The Right Government inițiază astăzi procesul de schimbare a regulilor de funcționare a spațiului public în Republica Moldova. Schimbarea adevărată sunt tinerii, care propun, în aceste zile de cumpănă, o cale nouă pentru țara noastră.

Membrii The Right Government:

Natalia Ciobanu, Ministru al Mediului, Sănătății, Agriculturii și Dezvoltării Durabile (29 de ani, Istanbul, Turcia)

Dan Nicu, Ministru pentru Reunificarea cu România, al Afacerilor Externe și al Diasporei (26 de ani, Chișinău, Republica Moldova)

Cristina Gonta, Ministru al Justiției și al Reformei Constituționale (Strasbourg, Franța)

Vitalie Marinuta, Ministru al Securității și Apărării Naționale (45 de ani, Chișinău, Republica Moldova)

Mihaela Onofras, Ministru al Coeziunii Sociale, Egalității în Drepturi și Participării Comunitare (23 de ani, Paris, Franța)

Nicolae Ciumac, Ministru pentru Agenda Digitală (34 de ani, Karlsruhe, Germania)

Valentina Ceban-Mihailov, Ministru al Educației, Culturii, Tineretului și Sportului (32 de ani, Chișinău, Republica Moldova)

Vitalie Cojocari, Ministru al Spațiului Informational (31 de ani, București, România)

Iulian Gramațki, Ministru al Economiei, Finanțelor și Comerțului (23 de ani, Frankfurt, Germania)

Maxim Gutu, Ministru al Afacerilor Interne (29 de ani, Chișinău, Republica Moldova)

Ion Ursu, Ministru al Fondurilor Europene, Infrastructurii și Transporturilor (26 de ani, București, România)

Dorin Dusciac, Prim-Ministru (34 de ani, Paris, Franța)

Grupul de inițiativă al partidului politic DREAPTA

 

DOI ANI DE LA CONSTITUȚIONALIZAREA DECLARAȚIEI DE INDEPENDENȚĂ

Posted by on

l.romana 2

La 5 decembre s-au împlinit doi ani de la adoptarea de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova a Hotărârii privind constituționalizarea Declarației de independență din 1991. Această decizie a survenit în urma sesizării mele depuse la 26 martie 2013 (vez aici textul) și suplimentată 19 septembrie 2013 (nu mai dau detalii despre presiunea unui judecător de la CC ca sa retrag sesizarea…), prin care solicitam să fie interpretat articolul 13 din Constituția Republicii Moldova prin prisma Declarației de independență și experiența Consiliului Constituțional al Franței, care a constituționalizat Declarația Universală a Drepturilor Omului și Cetățeanului din 1789 începând cu anul 1971.

Acum pot spune că CC s-a pronunțat abia în decembrie deoarece, după cum comentau în culise venerabilii judecători de la CC, se apropia summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, iar Republica Moldova trebuia să fie cuminte.   O primă ședință a fost fixata pentru 12 septembrie, dar a fost amânată, deoarece liberalii încă nu reușiseră să depună sesizarea lor, și dă mă rog, cum să rămână liberalii fără glorie! Că ei tot ce fac – e în numele gloriei, în rest – nu au nicio treabă cu ideile naționale, pe care le-au exploatat doar în folosul personal, meschin și strict pecuniar.

De altfel, în ziua de 5 decembrie la Curte s-a prezentat singuratic cel mai june pe atunci deputat liberal (restul sorbeau liniștiți cafeaua, important e că decorațiunile le-au ridicat vesel, zgomotos și colectiv) și a citit glorios de pe foaie textul argumentării sale, care nicidecum nu-i aparținea. A fost pus la dispoziție, cu siguranță, de fidelul coleg de partid ajuns pe banca onorabilă a CC.

Lăsând vânătorii de glorii mai la o parte, căci gloria o distribuie istoria și posteritatea, ne întrebăm azi care a fost efectul real al constituționalizării Declarației de independență?

Imediat după 5 decembrie 2013 toate tratatele internaționale, încheiate de Republica Moldova, în dispozițiile finale conțineau sintagma ”limba română”, adică, documentar, la nivel internațional, Republica Moldova s-a ”lepădat” de sintagma rușinoasă și mincinoasă ”limba moldovenească”. Despre aceasta m-a informat, la solicitarea mea, prim-ministrul și viceministrul de externe.

Din păcate, în proiectele de lege din parlament, deputații, chiar și cei care-și spun patrioți și pro-români, prezentau și continuă să prezintă suficiente proiecte de legi unde figurează dacă nu sintagma ”limba moldovenească”, apoi sintagma completamente eronată ”limba de stat”, o calchiere din limba rusă «государственный язык». Această calchiere, după cum s-a exprimat în parlament un fost și actual viceministru al justiției (mai bine zis, etern viceministru al justiției) ”este juridic suficientă și corectă”, No comment.

După hotărârea CC am redactat o scrisoare în adresa președintelui Nicolae Timofti – el  răspunde de politica externă a Republicii Moldova, în care am solicitat să expedieze tuturor organismelor internaționale o notă informativă conținând hotărârea CC. Prin aceasta s-ar fi realizat un gest extrem de important – comunitatea internațională ar fi fost pusă la curent, oficial, despre identitatea națională a populației din Republica Moldova și despre limba oficială a acestui stat. Din păcate, președinția a răspuns printr-un fel de ”nu e treaba mea”.

Eu, personal, am desfășurat pe cont propriu campanii de informare în exterior despre hotărârea CC: am informat plenul APCE și  alte structuri ale CoE despre aceasta, am publicat cărți, am făcut prezentări la foruri științifice internaționale etc.

O singură idee cu statut de concluzie: hotărârea CC din 5 decembrie 2013 va deveni caducă/nulă și va rămâne doar o simplă  filă din istorie în ziua când Republica Moldova se va uni cu România. Iar acest fapt este inevitabil.

 

DREAPTA SOLICITĂ MĂSURI URGENTE PENTRU GARANTAREA SECURITĂȚII ENERGETICE A CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA

Posted by on

COMUNICAT DE PRESĂ

04 decembrie 2015

Republica Moldova  de un an de zile se află într-o criză politică   permanentă. În condițiile instabilității din regiune, a problemelor sociale și economice cauzate de furtul miliardului,  toți cetățenii s-au pomenit mai săraci peste noapte, cu bugetele familiale  ciopârțite din cauza prețurilor galopante la produse de larg consum și la utilități.

Semnalele alarmante continuă să parvină de la oficialii statului, care insinuează că cetățenii în această iarnă vor fi nevoiți să achite prețul gazelor consumate de zona separatistă din stânga Nistrului, unde firme interpuse vând cetățenilor din zonă gaze la preț redus, iar banii ajung în contur criminale.  Regulatorul pieței energetice din Republica Moldova ANRE a rămas fără conducere, nu înainte de a declanșa criza prețurilor la resursele energetice.

Demararea anchetei pe marginea crimelor economice săvârșite de Moldovagaz și conducătorii săi este salutabilă, dar insuficientă în plină iarnă, când consumatorii casnici trebuie să plătească pentru sursele energetice.

În situația de force majeure creată se impune stringent întreprinderea de măsuri adecvate.

Dreapta cheamă factorii de decizie din legislativul și guvernul Republicii Moldova să purceadă urgent la următoarele acțiuni, prin mobilizarea tuturor resurselor financiare, logistice, umane și de expertiză:

 1. Negocierea unui contract cu companiile furnizoare de gaze naturale din Ucraina, importatoare de gaze naturale din Uniunea Europeană, pentru a exclude monopolul Gazprom-ului ca unic furnizor de gaze naturale în Replica Moldova.
 2. Anularea deciziei guvernului Republicii Moldova din septembrie 2012 referitor la amânarea implementării Pachetului energetic III, care prevede ca furnizarea și distribuția resurselor energetice să fie efectuată de companii diferite.
 3. Naționalizarea și concesionarea ulterioară a rețelelor de distribuție a gazelor naturale de pe teritoriul Republicii Moldova către altă companie decât Gazprom, pentru a exclude monopolul acesteia la import și distribuție, în baza articolului 126 (2) din Constituție: Statul trebuie să asigure:  c) protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară şi valutară; și art. 127 (4): Bogățiile de orice natură ale subsolului, spațiul aerian, apele şi pădurile folosite în interes public, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, căile de comunicație, precum și alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.
 4. Purcederea imediată la construcția liniilor de înaltă tensiune care vor conecta Republica Moldova la resursele energetice din România Isaccea-Vulcănești, Suceava-Bălți și Iași – Ungheni.
 5. Construcția stației de comprimare a gazelor la Ungheni, la frontiera cu România și construcția conductei magistrale de gaze naturale Ungheni-Chișinău în termene accelerate.
 6. Demararea construcției depozitelor de stocare a gazelor lichefiate, cât și a terminalului pentru importul acestora prin portul Giurgiulești din țările Orientului Mijlociu. 

Grupul de inițiativă al partidului politic DREAPTA

LA MULȚI ANI, NAȚIUNE ROMÂNĂ! 1 DECEMBRIE – ZIUA MARII UNIRI ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Posted by on
LA MULȚI ANI, NAȚIUNE ROMÂNĂ! 1 DECEMBRIE – ZIUA MARII UNIRI ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Grupul de inițiativă al partidului politic Dreapta adresează sincere Felicitări tuturor românilor cu ocazia Zilei Naționale a României. La 1 decembrie 2015  se împlinesc 97 de ani de la Marea Unire. Înaintașii neamului românesc au pregătit acest eveniment, care a marcat istoria modernă a națiunii române, o națiune europeană, cu adânci tradiții civilizaționale.

Republica Moldova este istoricește, în esența ei ființială, o parte a României, suntem cu toții români și nimic ce e românesc nu ne este străin. Conștiința națională românească este trează în mințile și inimile românilor cu demnitate, iar cei care mai divaghează în întunericul moldovenisimului primitiv, o fac fie din oportunism, fie din slăbiciune mintală și sărăcie spirituală crasă.

Astăzi reunificarea celor două state românești este la ordinea de zi mai mult ca niciodată. Astăzi, în condițiile colapsului instituțional, imaturității clasei politice ajunse la apogeu, pericolului iminent, care vine din Est, salvarea a ceea ce a mai rămas din Republica Moldova – mă refer la cele 3 milioane, dar poate și mai puțin de cetățeni- constă în reunificarea cât mai urgentă cu România.

Nicio mișcare protestatară apărută în Republica Moldova nu va fi capabilă să genereze o nouă clasă politică, Republica Moldova a rămas fără floarea clasei medii – acum aflată la munci peste hotare. Orice emanație a unei mișcări sociale stradale va genera alți corupți, alți oligarhi, alți profitori, dornici de a se îmbogăți pe seama populației din Republica Moldova, încremenită în tranziția incertitudinii, lipsei de securitate și condiții pentru viață decentă.

Grupul de inițiativă al partidului politic Dreapta face apel către toți cetățenii Republicii Moldova, să se pătrundă de importanța momentului și să fie gata în orice clipă să aleagă doar opțiunea politică de reunificare a Republicii Moldova cu România. Nu vă fie frică, nu ascultați pseudo-argumente, de genul ”că nu e timpul pentru unire, că hai mai întâi să-i dăm jos pe unii, pe alții”. Nu! Unirea RM cu România trebuie realizată acum și imediat!

Cetățenii trebuie să fie gata să voteze doar pentru Unire, fie la alegeri anticipate, fie în cadrul unui referendum. 24 de ani au fost suficienți pentru a experimenta, și pentru a demonstra  că RM nu poate să se autoguverneze, că edificarea așa zisei națiuni civice moldovenești a fost un bluf pentru naivi. În 1991 sub presiunea străzii mult prea-glorificatul primul parlament trebuia să voteze Unirea cu România, și nu independența.

Nu vă lăsați duși de nas cu pretinse modificări ale constituției pentru alegerea președintelui de întreg poporul, sunt farse electorale, menite să vă sustragă atenția de la adevărata soluție: Unirea RM cu România. Doar așa vom reuși să asigurăm pacea, liniștea și bunăstarea tuturor celor, care mai doresc să rămână în acest teritoriu de provizorat pe nume Republica Moldova.

La mulți ani, Națiune Română! Să te vedem reîntregită, prosperă, așa cum te-au edificat glorioșii noștri părinți!

La 30 noiembrie Dreapta a organizat o conferință de presă în cadrul căreia a solicitat celor 101 deputați din parlamentul Republicii Moldova adoptarea proiectului de lege care instituie sărbătoarea națională Ziua Marii Uniri 1 decembrie 1918 în Republica Moldova. Textul proiectului a fost expediat celor 101 deputați din actualul parlament.

Citește AICI textul Proiectului de lege și Scrisoarea de însoțire adresată fiecărui deputat

ILUZIA PIERDUTĂ: DE LA ”NIÑA BONITA” LA – RESTANȚIERĂ CODAȘĂ

Posted by on

tricolor

Republica Moldova și-a urmat gloriosul parcurs european din 2009 până în iulie 2014 anul când a fost semnat și ratificat Acordul de Asociere cu UE. Oficialii europeni și nord-americani se rânduiau în 2013-2014 în a vizita RM, toți cu mesaje de încurajare, de susținere. RM era citată drept exemplu de succes al Parteneriatului Estic – ”la niña bonita” – cea care a votat legi euro-conforme, inclusiv legea anti-discriminare (în pofida unor isterii ale fundamentaliștilor ortodocși și ale unor lideri și politicieni zeloși de creștini în vorbe). Perindarea prin cancelariile moldovenești a înalților oficiali ne umplea sufletele de bucurie și speranțe. Toți au început a vorbi despre ”ireversibilitatea” vectorului european, cetățenii, pe bună dreptate,  se entuziasmau  la ideea ancorării solide a Republicii Moldova  în perspectiva europeană .

Rămânea o nimic toată: câștigarea alegerilor parlamentare de către coaliția partidelor pro-europene și punerea în aplicare într-un regim alert a planului de acțiuni în baza Acordului de Asociere. Cetățenii și-au făcut datoria, au votat la 30 noiembrie 2014, mulți cu ochii închiși, scrâșnind din dinți, dar au votat trei partide pro-europene. Nu le voi numi, nu mai are rost, căci nici partide nu mai pot fi numite, și nici pro-europene.

Cine sunt vinovații? Toți responsabilii politici de atât în funcții partinice cheie, cât și în funcții de stat cheie de la 1991 încoace. Fost președinți foști nomenclaturiști, foști și actuali lideri de partide, care au vândut iluzia că Republica Moldova poate să se constituie într-un stat, iluzie vândută (și mulțimea a cumpărat-o tacit) la 27 august 1991.   Or, care e diferența dintre sovietismul ”solnetchnaia Moldavia” -, grânarul URSS și  Republica Moldova –   stat independent? Niciuna! RM nu s-a ridicat mai sus decât vechea ștachetă de ”republică  sovietică  socialistă”. În 2014 a existat o șansă unică de la 1991 încoace  – de a demara modernizarea RM prin europenizare. Șansa era creditată de larga susținere a UE ș SUA.  Astăzi am ajuns rușinea opiniei publice internaționale – admonestați în Parlamentul European, primă pagină în presa internațională în scandaluri de corupție și hoții de mari proporții. Republica Moldova și-a căpătat ceea e a căutat – calificativul de stat banditesc.

Dacă ar fi să roșească cineva pentru acest blam în adresa RM, meritat de altfel, cine ar roși? Răspunsul tot îl cunoaștem, dar, nu vă faceți griji, vinovații nu roșesc niciodată de rușine. Mai ales cei din Republica Moldova,  stat în derivă identitară, deja un cadavru,   pe care medicii (unii oficiali europeni naivi) mai încearcă să-l resusciteze.  Pe un teritoriu devastat de ocupație sovietică recentă, unde niciodată nu a existat entitate statală, nu poți construi nimic.

Stimați politicieni corupți, lideri de trei parale, hapsâni, golani, și bandiți, negociatori–negustori, încetați să ne vindeți iluzii deșarte, ele sunt menite să umple doar buzunarele voastre.

Republica Moldova nu există, ea a căzut demult de pe harta regională, a venit timpul  să ne luăm soarta în mâni și să ne întoarcem la sânul Țării noastre România, acasă.

ÎN CĂUTAREA UNUI TĂTUC

Posted by on

Din păcate, mentalitățile sociale ale populației din republica Moldova sunt majoritar tributare trecutului sovietic. Falsa convingere că o singură persoană poate decide totul într-un stat, a fost inoculată odată cu ideologia comunist-totalitară, imediat după instaurarea dictaturii proletariatului, izgonirii intelectualității adevărate din procesul de luare a deciziilor  în fostul imperiu sovietic.

Fenomenul Stalin (or, nu putem nega faptul că acest personaj istoric a marcat evoluția unei importante părți a lumii) pare să fi impresionat mentalitățile colective nu doar pentru perioada dominației politice a personajului, ci domină și astăzi o bună parte din mințile cetățenilor Republicii Moldova. Macabrul dictator, care a dat ordine de exterminare a concetățenilor săi, ordine de genocid prin deznaționalizare și înfometare  a milioane de oameni, pare să inspire din umbră vechea tradiție așa zis ”patriarhală”, termen preferat de analiști și istorici de la noi. Spiritul patriarhal poate avea o explicație istorico-romantică, și anume – atașamentul exagerat al populației de la noi față de gloriosul domnitor Ștefan cel Mare. Dar, încremenirea mentalităților colective în proiectul medieval   este un argument deloc plauzibil. Căci dacă era să fi depins mentalul colectiv de trecutul medieval al Principatului Moldovei, am fi fost toți astăzi solidari, responsabili, gata de sacrificii și victorii în numele binelui comun. Nu putem lega ”patriarhalismul” moldovenesc, din păcate, nici de ideea creștină. Mântuirea de păcate prin crucificarea fiului lui Dumnezeu,  Isus Hristos (chiar dacă circa 90% din cetățenii RM se declară ortodocși militanți), nu pare să inspire comportamentele sociale ale cetățenilor, acestea prezentând foarte des derapaje grave de la normele civilizate de conviețuire în comunitate. Mai ales preceptul biblic ”să nu  furi” pare să fie ignorat atât de cei din vârful piramidei, cât și de ”prostime”.

Deci, ”tătucul” atotputernic și  atotștiutor nici pe departe nu este prototipul atemporal al lui Ștefan cel Mare sau Isus Hristos. Mai curând este prototipul lui Iosif Stalin, Nikita Hrușciov și Leonid Brejnev – trei ”tătuci”, care au marcat mințile aservite din fosta URSS pentru perioade suficient de lungi pentru a crea o memorie colectivă.

Acest patriarhalism de sorginte sovietică a fost și continuă să fie alimentat de clasa politică de o cultură rudimentară din Republica Moldova. Competiția de idei politice se rezumă la sloganul: cine e mai mare, cine e mai tare. E foarte ușor, de fapt, să devii cel mai mare și cel mai tare într-un spațiu instabil, ce atestă un retard important în materie de civilizație și valori. Cei 24 de ani de așa zisă ”statalitate” au fost dedicați  unei competiții oarbe, inițial, între foștii nomenclaturiști sovietici, apoi între descendenții direcți sau co-laterali ai acestora. RM a avut și președinți aleși de ”popor”, și președinți aleși de ”aleșii poporului”. Unde am ajuns azi? A determinat oare modalitatea de alegere a președintelui RM calitatea vieții cetățenilor? A devenit Republica Moldova un spațiu al democrației, drepturilor omului, libertății și prosperității? Răspunsul este la suprafață – nu.

Consider că orice inițiativă politică, ce se cramponează în vechea-nouă idee de a schimba modalitatea de alegere a președintelui Republicii Moldova  nu face decât să perpetueze stagnarea socio-economică, sustrăgând atenția cetățenilor de la adevăratele probleme, care macină Republica Moldova. Republica Moldova este în criză – identitară, economică, financiară, socială, instituțională etc.

A vorbi astăzi despre modalitatea de alegere a președintelui ca despre un panaceu pentru această criză sistemică și endemică este un fariseism politic. Cine are nevoie de un ”tătuc” – să-și atârne pe pereți portretele marilor dictatori și  să se extazieze în fața lor, poate le mai din trece sindromul ”șerbului eliberat din sclavie”. Timpul ”tătucilor” a trecut. Eu îmi doresc să trăiesc în democrație veritabilă, cu libertăți și drepturi cetățenești garantate. Aceasta se poate realiza DOAR în cazul reunificării Republicii Moldova cu România. Orice alte experiențe, tatonări, referendumuri nu vor face decât să prelungească agonia acestui provizorat asfixiat pe nume statul Republica Moldova.