Daily Archives

One Article

ULIM – LIDERUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN RM ÎN RATINGUL EUROPEAN U-MULTIRANK

Posted by on

Conform rezultatelor clasamentului U-Multirank 2015, un nou instrument de clasificare a universităților la nivel global, dezvoltat de Uniunea Europeană, ULIM își confirmă poziția de lider în domeniul învățământului superior din Republica Moldova.

Contrar clasamentelor tradiționale internaţionale, evaluările „U-Multirank” se bazează pe cinci domenii-cheie: predarea şi învăţarea; cercetarea; transferul de cunoştinţe; orientarea internaţională şi angajamentul regional. Totodată, noul clasament ia în considerare şi opiniile a 85 000 de studenţi de la universităţile participante. În acest fel, evaluarea se face în funcţie de performanţa de ansamblu, evitîndu-se clasamentele simpliste, care pot duce la „comparaţii înşelătoare între instituţiile de diferite tipuri sau care maschează diferenţe semnificative de calitate între cursurile de la aceeași universitate”.

Iată ce a declarat, în acest context, Dna Androulla Vassiliou, Comisarul European pentru Educație, Cultură, Multilingvism și Tineret: „Noul clasament scoate în evidenţă multe instituţii cu performanţe, printre acestea fiind peste 300 de universităţi care n-au apărut în clasamentele mondiale până în prezent. Primul clasament a fost lansat în mai 2014 şi a inclus mai bine de 850 de instituţii. Din cele 1200 de universități din peste 80 de țări, cuprinse în clasamentul curent, ediția a II-a, 57% sunt din Europa, 16% – din America de Nord, 18% – din Asia şi 9% – din Oceania, America Latină şi Africa”.

ULIM este unica instituție de învățământ superior din Republica Moldova inclusă în acest clasament, care și-a asumat exercițiul de transparență și deschidere spre o evaluare internațională specifică învățământului superior.

De rînd cu alte instituții de mare prestigiu din lume, rezultatele obținute clasează ULIM pe locuri fruntașe și pe poziții comparabile cu cele ocupate de universitățile din Consorțiu. Punctele forte ale ULIM, confirmate de U-Multirank -2015, sunt: ponderea ridicată a programelor de licență și master în limbi străine, personal academic de peste hotare; grade ştiinţifice conferite cetăţenilor străini; ponderea ridicată a absolvenților de licență/ masterat angajați în regiune, rata ridicată de promovare a programelor de licența și masterat în perioada reglementată, spin-offuri raportate la personal, output-ul legat de arte, poziţii de postdoc.

U-Multirank este rezultatul unei inițiative care își are originea într-o conferință organizată sub președinția franceză din 2008 a Uniunii Europene, care a solicitat o nouă clasificare a universităților bazată pe o metodologie care reflectă o varietate de dimensiuni de excelență în context internațional.

Ulterior, pentru a asigura imparțialitatea, calitatea și verificarea, Comisia Europeană  a selecționat un consorțiu independent care să efectueze clasificarea. Centrul pentru învățământ superior (CHE) din Germania și Centrul pentru studii politice de învățământ superior (CHEPS) din Țările de Jos conduc inițiativa. Acestea colaborează cu parteneri printre care se numără Centrul pentru studii științifice și tehnologice de la universitatea Leiden (CWTS), editura științifică Elsevier, fundația Bertelsmann și firma de software Folge 3.