MINISTERUL EDUCAȚIEI TORPILEAZĂ AUTONOMIA UNIVERSITARĂ?

Posted by on

Tevatura în jurul examenelor de licență, care s-a declanșat în ultimele zile, plus corespondența ce seamănă mai degrabă cu o mișcare browniană din partea Ministerului Educației pe marginea ba organizării, ba neorganizării acestor examene, îmi creează impresia unei torpilări voite din partea funcționarilor ME a implementării Codului Educației.

Eu personal am insistat timp de 5 ani, fiind deputat, asupra excluderii acestor examene ca formă de evaluare, care proliferează corupția, și, în plus, reprezintă o supra-evaluare a studentului (cel puțin, în forma în care sunt organizate aceste examene de licență azi). Unde mai pui că experiența ne arată că examene de licență în forma promovată încă de pe timpul sovietic nu există nicăieri în instituțiile universitare europene!

Iată de ce am pledat și am insistat asupra formulări propuse în  art.89 pp.(5) și (6) ale Codului, care prevăd expres autonomia fiecărei universități de a decide în ce formă poate fi organizată evaluarea finală a absolventului ciclului licență. Senatele universitare sunt abilitate în a lua decizii adecvate în funcție de facultate, specialitate etc. În Dispoziții finale și tranzitorii nu există nicio derogare specială de la art.89. În luna decembrie,  unele senate universitare au și luat această decizie, reducând evaluarea finală a absolvenților ciclului licență la susținerea tezei/proiectului de licență. La 27 decembrie 2014 Codul Educației a intrat în vigoare.

Ministerul a tăcut atunci, în decembrie, nu a sesizat universitățile că are reticențe vizavi de unele decizii de acest gen. Ca, vezi Doamne, în luna mai (sic!) să se trezească și să invoce dispoziții ministeriale din 2010, documente aferente din 2011 (planul-cadru printre altele), care, cică ar prevala asupra Codului Educației (asta reiese din corespondența ME).  Acum, în plină desfășurare a sesiunii de licență, ME prin ”înțelepciunea” proverbială a juriștilor și altor funcționari de ai săi, s-a trezit din somnul său de adormire funcționărească bugetară și nonșalantă, și, le-a amintit universităților să nu o prea ia razna cu autonomia universitară!

Prin deciziile sale negândite, incoerente, ministerul a periclitat toată logistica universitară, a incomodat profesorii și administrațiile universitare și a dezamăgit mii de studenți! ME rămâne, din păcate, un organism hiperdictatorial, care nu lasă loc pentru creativitate, inițiativă și progres al instituțiilor de învățământ superior din RM.

Ministrul Maia Sandu, care până în prezent a meritat doar cuvinte de laudă pentru viteza reformelor, ar fi trebuit să se consulte nu doar cu juriștii ME, care, deseori au dat-o în bară de-a lungul timpului, ci ar fi trebuit să se bazeze pe flerul său de manager și să intuiască încercarea (cuiva) de a mai păstra încă un an aceste examene de licență – o sursă de corupție și îmbogățire ilcită, ce ar merita să fie în vizorul organelor abilitate. Și, în loc să verifice universitățile cum vor respecta decizia de ultimă ora a ME, funcționarii ME  mai bine ar invita prin universități colegii de la CNA, ca să conjuge eforturile de luptă împotriva corupției, dar nu să vegheze asupra unei supraevaluări…

În urma acestei aventuri dizgrațioase o întrebare logică survine: A cui este mafia examenelor de licență?

scfris. sandu 1 001 scris.sandu 2 001