GLORIE ȘI ÎNCHINĂCIUNE, DRAGI PROFESORI!

Posted by on

foto 2 top_wtd_logo_en

Stimați profesori, onorați dascăli ai sufletelor generațiilor în creștere!

De Ziua mondială a profesorilor  – 5 octombrie –  partidul politic ”Dreapta” Vă  aduce sincere felicitări, urări de sănătate, curaj și perseverență în exercitarea celei mai nobile profesii!

Dumneavoastră, stimați învățători ai instituțiilor școlare, liceale,  profesori în colegii, școli profesionale și universități, sunteți elita intelectuală a societății noastre. Cu siguranță, nicio urare și niciun premiu, oricât de valoros ar fi acesta, nu pot compensa sau aprecia la justa valoare multitudinea de sacrificii și volumul de muncă pe care le-ați investit în modelarea sufletelor și inimilor elevilor Dumneavoastră. Meritul incontestabil constă în edificarea unei noi generații de tineri, ale căror minți au fost sculptate în deplină cunoștință și înțelegere a identității noastre românești. Acești tineri sunt produsul activității Dumneavoastră, ei întruchipează năzuințele și idealurile pe care le-ați construit de-a lungul timpului, zidiți între cărți și caiete de exerciții.

Dreapta Vă exprimă profunda recunoștință pentru imensitatea operei Dumneavoastră!

Glorie și închinăciune, distinși urmași ai lui Seneca, făuritori ai lui  Platon, Cioran și  Goma.

 

Grupul de inițiativă al partidului ”Dreapta”.