DREAPTA A PUBLICAT PROIECTUL PROGRAMULUI SĂU POLITIC: www.dreapta.md

Posted by on

Proiect

PROGRAMUL  PARTIDULUI POLITIC

 DREAPTA

 ***

 VALORI SUPREME ALE  DREPTEI

 DREAPTA, ca formațiune politică situată pe eșichierul politic de Dreapta, consideră următoarele:

 Adevărul istoric.

 • În Republica Moldova populația majoritară este constituită din români, care sunt parte integrantă a națiunii românești. Partidul Politic DREAPTA afirmă că pentru moment, națiunea română este divizată în două state românești – România și Republica Moldova, iar sloganul ”o națiune două state românești” – exprimă esența realităților geopolitice la ora actuală.
 • Națiunea românească a fost decimată începând cu anul 1812, anul ocupației țariste rusești a Basarabiei, care pe parcursul secolului XIX a fost supusă unui profund proces de deznaționalizare și modificare a structurii demografice a populației majoritare românești. În scurta perioadă între 1918-1940, timp în care Basarabia a fost în componența României Mari, a fost realizat un model de modernizare economică și emancipare culturală fără precedent a Basarabiei. Din 1940-1941 (ocupația Basarabiei din 1940  ca rezultat al pactului mișelesc Hitler-Stalin) apoi 1944-1989, actualul teritoriu al Republicii Moldova a fost supus ocupației sovietice, care a continuat politica de deznaționalizare și genocid al elitelor națiunii majoritare românești (referințe: foametea organizată din 1933 din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, foametea organizată din 1946-1947 din RSSM, deportările în masă care s-au perpetuat din 1940 până în 1989).
 • Susținerea de către Republica Moldova, alături de România, a Declarației de înființare a Tribunalului Internațional pentru investigarea crimelor comunismului și demararea unui proces judiciar în Republica Moldova pentru condamnarea crimelor comunismului.

Dezideratul geopolitic.

 • Reîntregirea națiunii românești prin reunificarea politică, economică și socială a Republicii Moldova cu România este un fapt inevitabil și constituie idealul suprem al membrilor și susținătorilor Partidului DREAPTA, care împărtășesc acest ideal și desfășoară activități complexe în vederea promovării și realizării lui.
 • Republica Moldova este un stat național românesc, în care conviețuiesc minorități naționale și etnice, dar care minorități nu periclitează componența națională monolită a statului Republica Moldova în frontierele recunoscute la Declararea independenței în 1991.

 

Adevărul lingvistic.

 • Limba oficială a statului Republica Moldova este limba română, și toți cetățenii Republicii Moldova sunt obligați să cunoască limba română, care este și limba de comunicare interculturală între diferite segmente și grupuri din societate.

SCOPUL SUPREM AL DREPTEI

Partidul Politic DREAPTA pledează pentru asigurarea libertății, fericirii, calității înalte a vieții și securității  tuturor cetățenilor din Republica Moldova, fără nicio discriminare, pentru aceasta realizând reunificarea Republicii Moldova cu România. Reîntregirea națiunii românești, parte componentă a civilizației europene și  parte integrantă a Uniunii Europene, va asigura armonizarea  tuturor segmentelor societale: politic, economic, legislativ, social ale Republicii Moldova și  României, asigurând transformarea la față a societății din Republicii Moldova prin îmbunătățirea vieții tuturor cetățenilor săi actuali fără nicio discriminare în conformitate cu standardele de calitate a vieții românești/europene.

Promovând dezideratul reunificării celor două state românești și până la realizarea punctuală a acestuia, DREAPTA va asigura drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor din Republica Moldova, fără nicio discriminare, în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Constituția Republicii Moldova și Declarația de Independență din 1991, care a fost constituționalizată la 5 decembrie 2013, alte documente internaționale ce reglementează principiile fundamentale ale democrației și statului de drept.

 UNIREA PAS CU PAS

 • Elaborarea, de comun acord şi în colaborare cu autorităţile de la Bucureşti, a unui plan de unificare graduală, într-un termen stabilit, a tuturor sistemelor publice din cele două state – diplomație, armată, sistem bancar, sistem vamal, structuri territorial-administartive etc.
 • Colaborarea cu toate organizaţiile societăţii civile şi forţele politice din România şi Republica Moldova, care promovează reunificarea Republicii Moldova cu România.
 • Contribuția prin toate mijloacele logistice, intelectuale, politice la crearea masei critice de cetățeni, capabili să conștientizeze că Unirea Republicii Moldova cu România este unica soluție pentru asigurarea fericirii și calității înalte a vieții a cetățenilor din teritoriul actual al Republicii Moldova.
 • Desfăşurarea unor ample campanii de informare pe tot teritoriul republicii, cu privire la necesitatea reunificării cu România, pentru atingerea unei majorităţi de cetăţeni dispuşi să o susţină.
 • Încurajarea cetăţenilor Republicii Moldova să-şi redobândească, în condiţiile legii, cetăţenia română.
 • Încurajarea cetăţenilor din România, urmaşi de refugiaţi din Basarabia, să-şi ia şi cetăţenia Republicii Moldova.

OBIECTIVE STRATEGICE

 • Promovarea armonizării legislative, instituționale, teritorial-administrative a Republicii Moldova cu modelul românesc/ european, prin implementarea acquis-ului comunitar, optimizarea și eficientizarea instituțiilor statului, optimizarea  politicilor bugetar-fiscale, stimularea inițiativei antreprenoriale, eliminarea totală a corupției din toate sferele vieții socio-economice și politice, în conformitate cu Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 • Implicarea expertizei și suportului României ca partener strategic principal și garant suprem al procesului de europenizare a Republicii Moldova.
 • Atragerea sprijinului masiv pentru RM al SUA și Uniunii Europene ca entități globale de asigurare a democrației, securității și dezvoltării durabile în lume.
 • Implicarea instituțiilor europene, și în primul rând, cu participarea României, prin instituirea unui Mecanism de Control și Verificare în procesele de reformare a justiției și securității din Republica Moldova.
 • Reformarea sistemului justiției conform modelului românesc de funcționare și combatere a corupției.
 • Obținerea retragerii imediate și necondiționate a forțelor militare ale Federaţiei Ruse din stânga Nistrului şi transformarea actualului format de menţinere a păcii într-o misiune internațională civilă prin revizuirea acordului Snegur-Elțin din 1993, ca prim pas în promovarea soluţionării durabile a conflictului înghețat din stânga Nistrului.  
 • Reformarea urgentă a sistemului de apărare și securitate a Republicii Moldova în condițiile schimbării situației geopolitice din regiune cu implicarea suportului și asistenței României, NATO, SUA și UE.
 • Asanarea clasei politice prin implicarea activă în procesul decizional politic a concetățenilor din diasporă și a cetățenilor europeni cu experiență și expertiză vastă în toate domeniile socio-economice din Republica Moldova.
 • Participarea la competiția politică în conformitate cu legislația Republicii Moldova, pentru a obține statut de partid majoritar și a realiza valorile și scopului suprem al Partidului Politic DREAPTA.

 CADRUL DOCTRINAR

Partidul Politic DREAPTA este o formaţiune politică de  dreapta, care întrunește un spectru mal larg de opțiuni ideologice în spiritul dreptei istorice europene: populare,  creștin-democrate, liberale, conservatoare. Dreapta pledează pentru

 • primordialitatea intereselor cetățenilor;
 • primordialitatea legilor în societate;
 • egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii;
 • libertatea de conștiință și intelectuală a individului;
 • libertatea economică și socială a individului;
 • libertatea de asociere a individului;
 • primordialitatea proprietăţii private;
 • libertatea iniţiativei economice individuale;
 • promovarea concurenţei loiale;
 • asigurarea rolului statului la cel de garant al democraţiei, pluralismului democratic şi asigurării statului de drept;
 • conservarea și perpetuarea tradițiilor și moștenirii culturale românești.

 DIRECȚII DE ACŢIUNE

 1. Asigurarea calității înalte a vieții cetățenilor prin creștere economică durabilă.
 • Asigurarea creşterii economice durabile prin promovarea prioritară a investițiilor economice interne, a celor străine și reducerea influenței statului în funcționarea mediului de afaceri, prin susținerea businessului mic și mijlociu, eliberat de povara controalelor corupționale ale instituțiilor coercitive;
 • Dezoffshorizarea și transparentizarea sistemului financiar-bancar; conexiunea la sursele energetice românești/europene;
 • Stimularea inițiativelor private – auto-antreprenariatului –  pentru toate categoriile de populație fără nicio discriminare;
 • Excluderea treptată a sistemului asistențial, care atrofiază libertatea economică a individului;
 • Solidarizarea familiei și comunităților, prin responsabilități participative.

 2. Combaterea sistemică a corupției și reformarea justiției.

 • Remorcarea instituțiilor anti-corupție din Republica Moldova de către DNA din România;
 • Combaterea eficientă și complexă a corupției prin legiferarea confiscării extinse în cadrul procesului penal pentru acte de corupție comise de demnitari prin business cu bugetul public și asigurarea acțiunilor imediate ale organelor coercitive.

 3. Relații externe, securitate, apărare și problema teritoriului din stânga Nistrului.

 • Vector exclusiv Vest: Reintegrarea plenară a Republicii Moldova cu România, astfel realizându-se integrarea în UE și NATO, cu sprijinul larg al SUA și UE;
 • DREAPTA consideră că raioanele secesioniste din stânga Nistrului constituie un teritoriu de drept al Republicii Moldova care se află sub ocupație rusească după războiul ruso-moldovenesc de pe Nistru din 1992. DREAPTA pledează pentru revizuirea acordului Snegur-Elțin din 1993, pentru schimbarea misiunii de pacificatori militari ruși în una internațională civilă sub auspiciile ONU;
 • DREAPTA pledează pentru includerea României în formatul de negocieri, care necesită să fie resetat. Până la asigurarea controlului constituțional asupra acestei regiuni este necesară evitarea escaladării conflictului militar;
 • Asigurarea funcționării în regim de alertă a instituțiilor securitare în condițiile războiului ruso-ucrainean;
 • Transformarea întregului sistem de securitate; apropierea până la contopire a celor două armate românești; reformarea Serviciului de Informații și Securitate după modelul României;
 • Curățirea organelor securitare de elemente străine prin adoptarea legii lustrației.
 • Facilitarea integrării cetățenilor Republicii Moldova emigrați în țările de reședință; stimularea participării membrilor Diasporei la dezvoltarea socio-economică a teritoriului actual al Republicii Moldova;
 • Crearea unui cadru propice pentru reîntoarcerea și reintegrarea migranților în țara de origine; reducerea efectelor negative ale emigrației masive.

5. Asigurarea educației calitative pentru toți și a accesului la fenomenul cultural material și imaterial.

 • Reformarea continuă și profundă a sistemului educației, în baza optimizării instituționale, promovării reformelor curriculare adecvate la nivel preuniversitar și universitar, în conformitate cu modelul românesc/european al învățământului și principiul ”banii urmează elevul”;
 • Promovarea reintegrării  plenare a  Republicii Moldova în spațul cultural românesc, patrimoniu material și imaterial unitar, indivizibil; reabilitarea vocației de profesor și atragerea tinerilor în domeniu.
 1. Asigurarea serviciilor de sănătate calitative și sporirea culturii medicinii preventive în societate.
 • Accesul nestingherit al fiecărui cetățean, fără discriminare, la servicii medicale de calitate; racordarea sistemului medical și a celui farmaceutic la standardele românești/europene de calitate în domeniu urmând principiul ”banii urmează pacientul”.
 1. Protecția mediului înconjurător.
 • Asigurarea unui mediu curat și sănătos prin diminuarea precarității ecologice și asanarea sistemică a mediului înconjurător; promovarea de politici ambientale prietenoase cetățenilor;
 • dezvoltarea economiei verzi; favorizarea energiilor alternative si regenerabile.
 1. Administrația și internele.
 • Eficientizarea administrației statului; funcționarea liberă de influență partinică a tuturor instituțiilor publice, inclusiv celor administrative, puse fiind în serviciul cetățenilor prin introducerea ghișeului unic, cu excluderea factorului corupțional;
 • îmbunătățirea calității vieții cetățenilor la nivel de comunități prin reforma teritorial-administrativă, care va moderniza rapid infrastructura localităților – drumuri, iluminare stradală, apă/canalizare.  
 1. Tineret, sport, turism.
 • Promovarea şi implementarea politicilor de tineret prin încurajarea implicării tinerei generaţii în viaţa socială, economică, culturală şi politică;
 • Unificarea echipelor naţionale ale României şi Republicii Moldova la olimpiadele de vară şi de iarnă, în primă instanţă, apoi şi la toate tipurile de campionate internaţionale, prin includerea sportivilor din stânga Prutului în reprezentativele naţionale de profil ale României.
 1. Agricultură, artizanat și IMM-uri.
 •  Introducerea impozitului unic în agricultură, fapt care va ușura povara raportărilor și evidențelor contabile a tuturor tipurilor de operatori din agricultură;
 • Distribuția subvențiilor în agricultură calculate la hectar, nu în baza unor scheme supra birocratizate și intransparent.

Adoptat la Congresul de constituire a Dreptei

Data

Semnătura președintelui ales