DREAPTA A LANSAT DECLARAȚIA DE UNIRE A REPUBLICII MOLDOVA CU ROMÂNIA

Posted by on

La 3 noiembrie grupul de inițiativă al partidului politic Dreapta a lansat Declarația de Unire a Republicii Moldova cu România. Textul este prezentat sub forma unui proiect de lege, care urmează a fi adoptat în Parlamentul Republicii Moldova cu o majoritate constituțională. Declarația a fost remisa președintelui parlamentului, președintelui RM și prim-ministrului interimar. Dreapta va aștepta un răspuns din partea responsabililor instituțiilor vizate în decurs de 30 de zile.

***

DECLARAȚIA DE UNIRE A REPUBLICII MOLDOVA CU ROMÂNIA

Considerând comuniunea de istorie, limbă și cultură a Republicii Moldova și României drept fundament unificator inalienabil al unei națiuni moderne,

Insistând asupra lichidării consecințelor pactului Hitler-Stalin din 1940, care a supus decimării națiunea română, unica națiune europeană separată până în prezent după cel de-al doilea război mondial,

Conștientizând necesitatea imperioasă de a oferi tuturor cetățenilor Republicii Moldova fără nicio discriminare o perspectivă clară de dezvoltare durabilă economică și socială cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului,

Constatând o conjunctură regională și internațională marcată de tensiuni, instabilitate și insecuritate, care pot afecta soarta cetățenilor Republicii Moldova prin a fi izolați de spațiul valoric european și a sucomba în fața aspirațiilor imperiale ale Rusiei,

Înțelegând importanța consolidării eforturilor creatoare ale cetățenilor din Republica Moldova și România întru promovarea națiunii românești în marea familie a Uniunii Europene,

Aspirând la înflorirea națiunii românești reîntregite în cadrul unei singure țări, unde nu vor mai exista frontiere artificiale între frați, unde cetățenii vor beneficia de plenitudinea drepturilor garantate de Constituția României și legislația internațională și europeană la care România este parte,

Considerând că Declarația de Independență a Republicii Moldova din 1991 a fost o primă etapă pe calea reîntregirii națiunii române,

Acceptând armonizarea juridică, politică, economică și socială a Republici Moldova cu România,

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA DECIDE

UNIREA REPUBLICII MOLDOVA CU ROMÂNIA ÎNTR-UN SINGUR STAT,

ASTFEL:

STATUL REPUBLICA MOLDOVA ÎN FRONTIERELE SALE RECUNOSCUTE ÎN 1991 ÎN DECLARAȚIA DE INDEPENEDENȚĂ ÎNCETEAZĂ EXISTENȚA SA,

REPUBLICA MOLDOVA DEVINE PARTE COMPONENTĂ A ROMÂNIEI ȘI SE SUPUNE ÎN TOTALITATE LEGISLAȚIEI ROMÂNIEI,

CETĂȚENII REPUBLICII MOLDOVA DEVIN CETĂȚENI AI ROMÂNIEI ȘI CETĂȚENI AI UNIUNII EUROPENE.

Parlamentul Republicii Moldova în componența actuală timp de 6 luni va pregăti procesul de aplicare a legislației României pe teritoriul fostei Republici Moldova după care se va autodizolva.

Administrația publică locală își va exercita mandatul timp de 6 luni până la re-organizarea teritorial-administrativă în conformitate cu legislația României. În fruntea unităților teritorial-administrative vor fi numiți de către Parlamentul României administratori provizorii din rândurile aleșilor locali în ultimul scrutin, până la alegerile locale ordinare organizate pe întreg teritoriul României reîntregite.

Structura politică a partidelor pe teritoriul fostei Republici Moldova va fi armonizată cu cea a României.