DREAPTA CERE CA MAREA PRIVATIZARE SĂ FIE REALIZATĂ ÎN INTERESUL CETĂȚENILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Posted by on

Comunicat de presă 29.02.2016

Guvernul Filip a dat startul marii privatizări, fapt salutabil ce trebuie să ducă la diminuarea ingerinței statului în economia de piață a Republicii Moldova. Astfel, întreprinderi cheie precum Tutun CTC și Moldtelecom, care au servit până în prezent drept sursă de finanțare a partidelor politice ce le controlau,  urmează să fie vândute agenților economici privați.

Dreapta atenționează actuala guvernare și opinia publică asupra pericolelor iminente, care pot fi generate de această privatizare.  Aceste pericole decurg din trista experiență a privatizărilor din Republica Moldova, începând cu marele jaf al populației, care s-a numit ”privatizare contra bonuri patrimoniale”   și terminând cu jaful de la Banca de Economii care a pus pe brânci sistemul financiar-bancar autohton, dar și concesionarea aeroportului internațional Chișinău.

Primul pericol este non-transparența concursului de privatizare. Dreapta cheamă autoritățile legale să asigure maximă transparență a concursului de privatizare, a procedurii de licitație, prin implicarea obligatorie a experților din România și Uniunea Europeană în procedura de anunțare a concursului, de organizare a licitației și de desemnare a câștigătorilor privatizării.

Al doilea pericol rezidă în privilegierea agenților economici din Rusia în procesul de privatizare, fapt care s-a întâmplat de-a lungul existenței Republicii Moldova în cazul industriei viti-vinicole, al sistemului bancar, al aeroportului Chișinău. Această politică de a privilegia agenții economici din Rusia în procesul privatizării a fost o continuitate a politicii sovietice de a face economia Republicii Moldova totalmente dependentă de cea a Rusiei, adică vulnerabilă și slabă.  În condițiile crizei economice actuale din Rusia, această țară nu mai poate fi privilegiată ca potențial investitor, Rusia prezentând un spațiu nesigur din punct de vedere al economiei de piață, al legalității și democrației. În acest sens Dreapta propune parlamentului Republicii Moldova să adopte o lege specială, după exemplul Ucrainei, prin care să fie interzise orice tipuri de privatizări și concesionări către agenții economici din Rusia.

În același timp Dreapta cheamă actuala guvernare să nu utilizez întreprinderile neprivatizate, de exemplu, CFM și întreprinderea de stat Registru, în scopuri ilegale de finanțare a partidelor prin contracte supralicitate, ci să purceadă rapid la concesionarea managementului acestor întreprinderi în gestiune privată, pentru rentabilizarea  și transformarea lor în întreprinderi profitabile, ce vor contribui la bugetul public.

Dreapta consideră că Patrimoniul economic al Republicii Moldova este patrimoniul cetățenilor și cere autorităților legale ale Republicii Moldova să efectueze privatizările anunțate în strictă conformitate cu interesele cetățenilor, să evite delapidările publice, așa precum s-a întâmplat în trecutul recent.

 

Serviciul de presă al partidului unionist DREAPTA