Daily Archives

2 Articles

DE ZIUA LIMBII ROMÂNE: PE BARICADE PENTRU VICTORIE PLENARĂ

Posted by on

l.romana 2

La 31 august sărbătorim Ziua Limbii Române pe ambele maluri ale Prutului. Ne amintim de istoricul devenirii noastre ca neam românesc, organizăm manifestări științifice, recităm poezii, cântăm limba română. Însă, trebuie să realizăm faptul că în ciuda timpului care a trecut, în ciuda eforturilor intelectuale depuse pentru revenirea limbii române la noi acasă, limba română mai are o cale lungă de parcurs, mai ales în mințile înguste ale politicienilor, care au transformat problema denumirii limbii și cea identitară din Republica Moldova în sursă inepuizabilă pentru capital politic.

La 31 august politicienii depun solidar flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, la busturile literaților din Aleea clasicilor, recită sârguincios la camere de luat vederi versuri din Eminescu sau Vieru, iar după aceea, majoritatea se împrăștie pe la partidele și casele lor (castele unele din ele), uitând și de limba română și cele câteva versuri recitate la cameră. Nimeni nici măcar sporadic nu se gândește la o eventuală nouă legislație lingvistică, sau, cel puțin, la respectarea limbii române în documentele oficiale – conform hotărârii Curții Constituționale din 5 decembrie 2013.

Vom menționa importanța constituționalizării de către Curtea Constituțională a RM la 5 decembrie 2013 a Declarației de Independență din 1991, prin acest act juridic suprem, fiind constituționalizată și limba română. (Vezi comunicatul CC ). Decizia Curții a survenit în urma sesizării mele, depuse la 26 martie 2013, în care am solicitat interpretarea art.13 din Constituție în raport cu Declarația de Independență, dar și ținându-se cont de experiența franceză în materie de constituționalizare a Declarației Drepturilor Omului și Cetățeanului din 1789.  (Citește AICI Sesizarea la CC privind interpretarea art.13 din Constituție/Sesizarea privind solicitarea constituționalizării Limbii Române).

Citește aici Pledoaria pentru Limba Română a Anei Guțu

Oricum, indubitabil, mai avem și vom avea foarte mult de lucru. Profesorii și intelectualii sunt cei care veghează asupra moștenirii și perpetuării patrimoniului lingvistic românesc aici în Republica Moldova. Politicienii sunt marii restanțieri și marii ipocriți, care, dincolo de depunerea de flori și discursuri pompoase la 31 august, nu traversează frontiera spre zona asumării responsabilității politice în domeniul salvgardării limbii române din RM. În actele legislative – proiecte de legi, legi – mai continuă să fie utilizată fariseic sintagma ”limba de stat”, o calchiere nefericită  din limba rusă ”gosudarstveniy iazyk” – termen inexistent în limba română, termenul adecvat fiind ”limba oficială”.

Pentru a impune autoritatea limbii română la noi în Republica Moldova, e nevoie să avem demnitate, să nu ne pliem exagerat doar pe discriminarea pozitivă și să facem hatârul tuturor, respectând autonomii, minorități și alte vânturi aducătoare de multiculturalism deșănțat.  Limba română va fi la ea acasă în Republica Moldova când ea va constitui cadrul intelectual, existențial, instituțional OBLIGATORIU pentru toți cetățenii acestui teritoriu, indiferent de identitate culturală.

Să nu uităm, că  eliberarea/emanciparea națională, demarată la mijlocul anilor *80, a fost de sorginte lingvistică. Revoluția poeților din 1989 ne-a adus libertatea lingvistică.

Ne rămâne să conștientizăm, să luptăm și să obținem libertatea identitară românească pentru a înfăptui reunificarea națiuni românești prin reunirea celor două state românești – România și Republica Moldova. Unirea celor două state românești va constitui condiția necesară pentru perpetuarea patrimoniului lingvistic românesc în spațiul devenirii sale istorice.

Pentru a asigura victoria plenară a limbii române la noi acasă formulez următoarele priorități la nivel de politici lingvistice în Republica Moldova:

  • Adoptarea noii legislații lingvistice, Legea despre funcționarea limbilor din 1989 fiind obsoletă, și instituind, de jure, bilingvismul român-rus;
  • Înființarea Departamentului de politici lingvistice pe lângă Ministerul Educației și Cercetării, care va contribui la asanarea climatului lingvistic din RM prin reducerea coerciţiei limbii ruse şi promovarea unor politici corecte în ceea ce priveşte statutul limbii române şi cunoaşterea acesteia de către toți cetățenii Republicii Moldova;
  • Ameliorarea statutului limbii române pe teritoriul RM prin românizarea internetului, mass mediei, spațiului informațional;
  • Dotarea bibliotecilor din RM cu carte românească în proporții mari, ajungând până la 99% din patrimoniul de carte al fiecărei biblioteci;
  • Stimularea publicării cărții românești în Republica Moldova, obiectivul fiind depășirea numărului de cărți de limbă rusă în librării, rețele comerciale etc.

Citește AICI articolul  Anei GUȚU  ”DESPRE LIMBĂ ȘI IDENTITATE – CAZUL REPUBLICII MOLDOVA

Citește AICI articolul Anei GUȚU ”Tandemul limbă și putere”

 

Video – discurs de Ziua Limbii Române, 31 august 2013

Video – pledoaria la CC, 05 decembrie 2013.

 

DREAPTA A ADRESAT O SCRISOARE LUI JOHN KERRY PE MARGINEA DECLARAȚIILOR AMBASADORULUI JAMES PETTIT

Posted by on
DREAPTA A ADRESAT O SCRISOARE LUI JOHN KERRY PE MARGINEA DECLARAȚIILOR AMBASADORULUI JAMES PETTIT

To: John Kerry

Secretary of State of the United States of America

Dear Mr. Secretary of State,

In a televised interview with the Moldovan public broadcaster, Moldova 1, the Ambassador of the U.S.A. to the Republic of Moldova, James D. Pettit, made some controversial statements. In particular, he declared that „joining Romania is not a practical choice […] which will make things better,” „Moldova is not Romania; Moldova has its own unique challenges, among those challenges is a fact that it is a multiethnic country,” and „[Moldovans should] recognize themselves as Moldovans, a specific nationality.” Such statements came as a big surprise to a wide audience within the Republic of Moldova, as they represent a mirror image of Russian Foreign Policy in the region. The Ambassador’s statement touched several sensitive matters in Moldovan society as follows.

First of all, the idea of Moldovans as a separate nationality has been thought and implemented by the Soviet Union, in an attempt to provide an ideological foundation for their regime of occupation after 1940. It is a fact that the main population of Romania and the Republic of Moldova consists of the same ethnic group and shares the same common ethnic characteristics, such as language, religion, tradition and culture. The idea of a separate Moldovan nationality is currently still advanced by the Russian Federation in an attempt to maintain the Republic of Moldova within its influence, as well as by pro-Russian politicians in Moldova in an attempt to gain the favor of Russia.

Second, the desire for reunification with Romania is shared by a sizeable proportion of the Moldovan population, from 17% to 52% according to different studies. The most prevalent among these are young, educated people with pro-Western beliefs and ideals, who see the U.S.A. as an allied nation and one of their most important role models. On the other hand, opponents of the reunification are more likely to be more hostile towards the U.S.A. and friendlier towards Russia. The Ambassador’s declarations therefore sow a seed of dismay in the hearts of pro-Europeans and U.S. supporters in Moldova and inspire Russian supporters with yet more zeal and courage.

From a legal perspective, The Helsinki Accords of 1975, to which the U.S.A. is strongly committed, stipulate that “By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples, all peoples always have the right, in full freedom, to determine, when and as they wish, their internal and external political status, without external interference[…].” Reunification is therefore a right of the citizens of Romania and the Republic of Moldova, and the Ambassador’s statements represent external interference in this matter. Representatives of the Russian Federation have constantly exercised such external interference in their declarations and actions, but we are stupefied to witness similar conduct from a diplomatic representative of the United States. Not only does it show lack of diplomatic protocol, but also goes against the principles of freedom, democracy and self-determination so much cherished by the American People and laid down in the founding acts of the United States.

Furthermore, the U.S. Senate has voted a resolution on June 28, 1991, which recommends the U.S. Government to “1. support the right to self-determination of the people of Moldova and Northern Bukovina, occupied by the Soviets, and to draft a decision to this end; 2. support the future efforts of the Government of Moldova to negotiate, if it desires so, a peaceful reunification of Moldova and northern Bukovina with Romania, as established in the Treaty of Paris (1920), respecting the existing norms of international law and principle 1 of the Helsinki Act.” The Ambassador’s declarations imply that the U.S. has reneged on its commitments made previously and made a U-turn with respect to its foreign policy in Eastern Europe.

Third, the declaration that the Republic of Moldova is a multiethnic state is disproven by data. The census of 2004 shows that the main ethnic group (whether they are called Moldovans or Romanians) make up 78% of the total population, and that share has only risen ever since. The idea of a multiethnic republic was part of the core ideology of the Soviet Union, whose ultimate goal was to assimilate the Romanian locals and ensure the dominance of Russian language and culture. This line of ideology is currently continued by the Russian Federation and its supporters in the Republic of Moldova.

In conclusion, Your Excellency can see many reasons why the latest statements of the U.S. Ambassador to the Republic of Moldova can be considered offensive, discriminatory and outrageous. In the name of the members and supporters of our party, as well as all citizens of the Republic of Moldova who identify as Romanian and reaffirm their common history and culture with Romania, we sincerely hope that these statements were merely an expression of the Ambassador’s personal opinion and do not reflect the official line of U.S. foreign policy. We kindly ask Your Excellency to clarify the situation in this regard and take appropriate measures regarding this matter.

We express our deepest consideration and kindly await your reply.

 

Political Party “Dreapta”

30 August 2016