Daily Archives

One Article

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 55 DE ANI AI FACULTĂȚII LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE USM

Posted by on
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 55 DE ANI AI FACULTĂȚII LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE USM

  

 

15 martie 2019

 

La 14-15 martie 2019 Facultatea Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Republica Moldova a sărbătorit aniversarea a 55 de ani de la fondare. Cu această ocazie a avut loc un simpozion internațional, care a întrunit cercetători filologi din diverse centre universitare din republică și de peste hotare în jurul genericului ”Dincolo de frontiere: rolul limbilor și al literaturilor în crearea unui spațiu valoric comun”.

 

Pe parcursul anilor profesorii Facultății omagiate, a cărei absolventă sunt și eu,  au format zeci de generații de pedagogi – profesori de limbi străine – pentru instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Mulți din absolvenți muncesc pe alte meridiane, ducând faima facultății și notorietatea USM dincolo de frontierele RM.

 

Facultatea a dat viață școlilor științifice, care poartă numele profesorilor universitari de notorietate națională și internațională – Grigore Cincilei, Victor Banaru, Ion Dumbrăveanu, Ana Bondarenco, Ioan Guțu. Patrimoniul științific al facultății se cifrează în mii de pagini de cercetări valoroase, care au văzut lumina tiparului prin monografii, culegeri de texte ale simpozioanelor naționale și internaționale, reviste și ediții personalia.

 

Invitatul de onoare al simpozionului a fost redutabilul lingvist francez Georges Kleiber, profesor al Universității din Strasbourg, Franța, care a conferințiat la subiectul abordării filosofice a fenomenului paremiologic. La 15 martie 2019 Senatul USM i-a conferit profesorului Georges Kleiber titlul de Doctor Honoris Causa USM pentru aportul său valoros în dezvoltarea relațiilor academice între comunitatea filologilor USM și cea a Universității din Strasbourg.

 

Profesorul Ioan Guțu, directorul Departamentului Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală, a pronunțat un LAUDATIO în onoarea înaltului oaspete.

 

În cadrul atelierului științific Lexicologie, Lexicografie și Semantică am prezentat o comunicare cu titlul ”Puterea judiciară a limbii – spre o semiotică a pledoariei”. Vezi AICI prezentarea în limba franceză

 

 

***

 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL À L’OCCASION DU 55-E ANNIVERSAIRE DE LA FACULTÉ DES LANGUES ET LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT

 

15 mars 2019

 

Le 14-15 mars 2019 la Faculté des Langues et Littératures Etrangères de l’Université d’Etat de Moldavie a célébré son 55-e anniversaire. À cette occasion un symposium scientifique international a été organisé ayant comme générique “Le rôle des langues et des littératures dans la création de l’espace des valeurs communes”. L’invité spécial de cet événement a été Georges Kleiber, linguiste renommé, professeur à l’Université de Strasbourg, France. Il a soutenu une conférance magistrale dédiée à l’approche philosophique de la sémantique des proverbes.

 

Le 15 mars le Sénat de l’Université d’Etat de Moldavie a conféré à Georges Kleiber le titre de Doctor Honoris Causa. La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance académique festive, en présence de l’Ambassadeur de France en Moldavie Son Excellence Monsieur Pascal Le Deunff et la responsable de l’Antenne de l’Agence Universitaire de la Francophonie Mme Roxana Turcanu-Tolomey. M.Ioan Gutu, le directeur du Département Linguistique Romane et Communication Interculturelle de l’Université d’État a fait un LAUDATIO en honneur au professeur Kleiber.

 

Dans le cadre de l’atelier “Lexicologie, Lexicographie et Sémantique” j’ai présenté la communication “Le pouvoir judiciaire de la langue: vers une sémiotique de la plaidoirie”. Voir ICI la présentation Power Point en Français