COOPERARE MOLDO-FRANCEZĂ ÎN LUNCA PRUTULUI DE JOS

Posted by on
COOPERARE MOLDO-FRANCEZĂ ÎN LUNCA PRUTULUI DE JOS

La 24-25 iunie 2019 o delegație a Parcului Natural Regional du Marais Poitevin, Franța, a efectuat o vizită în sudul Republicii Moldova pentru a se întâlni cu membrii Grupului de Acțiune Locală Lunca Prutului de Jos și responsabilii Rezervației Naturale Prutul de Jos pentru un schimb de experiență în vederea promovării conceptului de rezervație a biosferei – dezvoltarea economică și socială durabilă cu respect pentru mediul ambiant, salvgardând tradițiile locale pentru binele comunităților. Din delegație au făcut parte Alain Texier – inginer titular al funcției publice teritoriale, însărcinat cu misiune de mediu, Francois Bon – consilier departamental Vendee, Sandrine Guihéneuf – director tehnic al Parcului Natural Regional du Marais Poitevin, Catherine Tromas – președinta Observatorului Regional pentru Mediu Poitou-Charentes, Martine Zejgman, atașat pentru cooperare al Ambasadei Franței în Republica Moldova, Ana Guțu, președinta Institutului Superior de Studii Franceze (ISEF), Valeriu Caisân, vicedirector al Institutului de Cercetare, Moldsilva. Programul vizitei a inclus prezentări la sdiul GAL, Văleni, vizita Rezervației a Biosferei Prutul de Jos, vizita Casei de Cutură și vizionarea unui program folcloric, vizita Muzeului Archeologic din Crihana Veche, vizita Portului Giugiulești, reuniunea de încheiere pentru elaborarea unui proiect de schimb de experiență între Parcul Natural Regional du Marais Poitevin, Franța pe de o parte și GAL Lunca Prutului de Jos și Rezervația Biosferei Prutul de Jos pe de altă parte în cadrul rpogramului de cooperare descentralizată, susținut de Ambasada Franței în Republica Moldovași Agenția Universitară a Francofoniei, dar și Uniunea Europeană prin proiectul Twinning. Adresăm sincere mulțumiri primarilor mebri GAL Lunca Prutului de Jos, în special doamnei Valentina carastan, primar De slobozia Mare, doamnei Silvia Știrbeț, primar de Văleni, doamnei Tatiana Gălățeanu, primar de Giurgiulești, doamnei Rodica Cucereanu, primar de Crihana Veche, doamnei Viorica Paladi, șefa secției cercetare a Rezervației științifice Prurul de Jos, pentru activismul și energia cooperantă de care au dat dovadă în cadrul întâlnirilor cu delegația franceză.