CURRCIULUM VITAE

Nume: Guţu
Nume de fata: Petrov
Prenume: Ana
Data, locul naşterii : 13.03.1962, s. Alexandru Ioan Cuza, judeţul Cahul
Starea civilă: căsătorită, 2 copii
Poşta electronică: gutu.annette @ gmail.com

Naţionalitate: Româncă

Cetăţenie: Republica Moldova, România
Calificare : doctor în filologie,  profesor universitar

Expert free lance în probleme de educație, învățământ superior, francofonie


Funcţia politică ocupată în prezent: Prim-Vicepreședinte al Partidului Unității Naționale.

Studii

Titlu ştiinţific : doctor în filologie romanică (1993)
Titlul didactic : conferenţiar universitar (1997) ; profesor universitar ad interim (2005).

Studii: Şcoala medie nr.2 din Cahul (1979), U.S.M., facultatea de limbi străine (1979-1984), doctorat la U.S.M. (1985-1990)
Teza de doctor: “Aspectul sistemic şi funcţional al antonimiei (studiu lexico-stilistic) (Chişinău, 1993)
Domeniul ştiinţific de activitate: Lexicologie, Traductologie, Terminologie, Semiotică, Hermeneutică, Stilistică
Experienţa profesională: Tiraspol (Institutul pedagogic “T.G. Şevcenko”, lector, 1984-1985; Şcoala nr. 2, profesor de limbă franceză, 1985-1988), U.A.S.M. (lector, 1988-1991), A.S.E.M. (lector superior 1991-1995), U.L.I.M.

Din 1995, lector superior, conferenţiar, şefa catedrei limbă şi literatură franceză, director de departament/decan Limbi Moderne, vicerector pentru studii (2003-2005).

Prim-vicerector ULIM 2005- ianuarie 2018, am prezentat demisia din cauza presiunilor politicie.

Lucrări publicate (în total)circa 500 

Lucrări fundamentale: Despre aspectul structural semantic al antitezei // Cercetări în filologia romano-germanică (Chişinău, 1989, articol); La grammaire francaise en tests et exercices (Chişinău, 1996, manual); Curriculum naţional de limbi străine, ciclul gimnazial şi liceal (Chişinău, 1999, 2000, în colaborare); Aspects systémique et fonctionnel des antonymes (Chişinău, 2000, monografie); Dulce lacrimă de dor (Chişinău, 2001, culegere de versuri); Poezii pentru copii – Poésies pour les petits (Chişinău, 2003, culegere de versuri); Unele probleme de teorie, empirism şi didactică a limbilor – Certains problèmes de théorie, empirisme et didactique des langues (Chişinău, 2004, culegere de articole ştiinţifice); Exegèse et traduction littérare. Méthode de formation en traduction littéraire (Chişinău, ULIM, 2005); Sistemul de gestionare a calităţii la ULIM, ULIM, Chişinău, 2007; Théorie et pratique de la traduction (Chişinău, 2007); Introduction à la traductologie française (Chişinău, 2008);  Fascination (culegere bilingvă de poeme lirice franco-română, autotraducere, Chişinău, 2008); Confusio identitarum,  ULIM, Chişinău, 2011; Ecrits traductologiques, ULIM, Chişinău, 2012; Universitas Europeae, ULIM, Chişinău, 2012; Le pouvoir judiciaire de la langue, ULIM, Chișinău, 2013. Les pouvoirs de la langue, ULIM, Chişinău, 2014. Scrieiri traductologice, ULIM, 2015. Puterile limbii, București, 2015.

Cursuri universitare predate de-a lungul carierei de profesor universitar (34 ani):

Instituții europene și integrare europeană, Limba franceză de afaceri, Exegeza textului, Lexicologia, Bazele traductologiei, Teoria şi practica traducerii, Interpretarea de conferințe, Traducerea literară, Traducerea specializată, Filosofia şi semiotica traducerii (ULIM), limba franceză de afaceri (ASEM), limba franceză apșicată în inginerie (Universitatea Agrară din Moldova).

Funcții politice ocupate în trecut:

Deputat în Parlamentul RM de legislatura a XVII-a şi a XVIII-a 2009-2014

Funcţii în organisme academice internaţionale: Membru Biroului Consiliului de Asociere al Agenţiei Universitare a Francofoniei din partea Europei Centrale şi de Est ( 2009-2017) Paris, Franţa – Montreal, Canada; Membru al Consiliului de Administrare a Institutului Francofon pentru Administrare şi Gestionare (IFAG), Sofia, Bulgaria (2008)
Realizări științifice: elaborarea tipologiei lexicografice a antonimelor limbii franceze şi tipologiei modelelor semantico-structurale ale actualizării acestora în textul literar francez (studiu semiotic); elaborarea teoriei puterilor limbii;  fondarea sistemului educațional (concepţie, planuri didactice, programe analitice) în domeniul formării universitare a traducătorilor-interpreţi în Moldova (fondarea specilităţii respective la ULIM); promovarea noilor tehnologii în predarea/învăţarea limbilor străine şi pregătirea traducătorilor-interpreţi la facultăţile filologice; restructurarea managementului ULIM; elaborarea curriculumului naţional de limbi străine, ciclul gimnazial şi liceal; elaborarea curriculei universitare şi sistemului de gestionare a calităţii procesului educaţional la ULIM; promovarea sistemului european al învățământului superior în Republica Moldova, regiune și în spațiul francofon ș.a.

Realizări politice importante: promovarea și adoptarea proiectului de lege pentru amendarea Legii cu privire la actele de stare cvilă în vederea înscrierii identității naționale în baza unei declarații (2010); Elaborarea, promovarea și adoptarea Codului Educației (2009-2014); Sesizarea   Curții Constituționale pentru interpretarea art.13.din Constituție și obținerea  constituționalizării  Declarației de Independență a RM din 1991; Promovarea drepturilor omului în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (2009-2014); Promovarea intensă a parcursului european al Republicii Moldova și asumarea deciziei politice din 2013 prin votarea unui guvern european, fapt care a permis semnarea, ratificarea Acordului de Asocierea RM cu UE și liberalizarea regimului de vize în UE pentru cetățenii RM; înființarea partidului unionist DREAPTA (5 septembrie 2015); participarea la fuzionarea partidului unionist DREAPTA cu echipa politică a lui Anatol Șalaru și crearea Partidului Unității Naționale (PUN) în frunte cu Traian Băsescu .


Participantă

la mai multe congrese, simpozioane, conferinţe, foruri internaţionale  de specialitate: Colocviu internaţional al FIPF (Paris, 1997); Conferinţa mondială pe problemele învăţământului superior, UNESCO (Paris, 1998); Seminar internaţional pe problemele multiculturalităţii în predarea limbilor străine (Sarajevo, Bosnia-Herţegovina, 1998); Conferinţă internaţională pe problemele minorităţilor francofone “Limbă şi pputere” (Saint-Vincent, Italia, 1998); Colocvium internaţional “Traducerea: alteritate sau echivalenţă?”(ESIT, Paris, Franţa, 2000); Seminar internaţional „Terminologie şi limbaje specializate”, Chişinău, mai 2001; Conferinţă internaţională „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană”, Chişinău, 2002; Seminar internaţionale formare în terminologie şi traductologie, Chişinău, 2002; Probleme de lingvistică generală şi romancă, Conferinţă internaţională, in memoriam Grigore Cincilei; Chişinău, 2003; Seminar internaţional „Probleme curente ale învăţământului superior din Moldova, Soros, Chişinău,Moldova, 2002, 2003; Cunoaştere, guvernare şi cercetare, Forum internaţional UNESCO pe problemele învăţământului superior,  decembrie 2004; Sensul în traducere, Seminar internaţional, ESIT, Paris-III, Franţa; Guvernarea în învăţământul superior, Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa, septembrie 2005; Colocviul internaţional „La francopolyphonie comme vecteur de la communication”, ULIM, 2006; Simpozionul „L’Impressa y il nuovo umanessimo” Roma,  Italia, iunie 2006; Conferinţa anuală a Comitetului Director  pentru  Învăţământ superior şi Cercetare, Consiliul Europei, 2006, 2008, Strasbourg, Franţa; Asambleea Generală AUF, Bordeaux, Franța, 2009; Seminar bilateral internațional ”Spania – Republica Moldova, două extreme ale latinității”, Santander, Spania, 2010; Asambleea generală AUF, Sao-Palo, Brazilia, 2013; Colocviul internațional Francopolyphonie, ULIM, edițiile 2006-2015;  Primul Congres al Diasporei unioniste, București, România, aprilie 2015; Primul Congres Internațional ”Vocea femeilor rurale în lume”, Ciudad Real, Spania, 2015; ş.a.

Specializări şi cursuri de perfecţionare peste hotare: Universitatea Rennes-II, stagiu în traducere, redactare şi frazeologie (Rennes, Franţa, 1997); Centrul de perfecţionare a cadrelor didactice, stagiu în problemele sistemului de învăţământ (Jerusalem, Israel, 1998), Universitatea Bordeaux-IV, stagiu în problemele folosirii noilor tehnologii în predrea/învăţarea limbilor străine (Bordeaux, Franţa); ESIT, Universitatea Paris-III Sorbonne-Nouvelle, schimb de experienţă în metodologia predării traducerii (Paris, Franţa, 2000); International Visitors Program (SUA, 2003); Tempus-Tacis pe problemele managementului calităţii în instituţiile universitare, deplasări de documentare în Suedia, Universitatea din Vaxjo, (octombrie, 2006), Franţa, Universitatea Sophia Antipolis, Nisa (2007), Lituania, Universitatea din Vilnus (2007); Proiecte de cercetare, predare și guvernanță universitară în cadrul  Agenției Universitare a Francofoniei (Montreal, Paris, București – 1999 -2017) etc.

Cunoaşterea fluentă a limbilor străine: franceza – C2, rusa- C2, spaniola- C2, italiana- B2, engleza-B2, portugheza- B1.

Director de ediţie al revistei Intertext 2008-2017

membră a Asociaţiei Profesorilor de Limbă Franceză din R.M.; Lider în Domeniul Educaţie şi Ştiinţă a Asociaţiei Absolvenţilor programelor Ambasadei SUA în RM (2005).

Distinctii:

Profesor Magna cum Laudae al ULIM, 1999;

Ordinul ULIM 2002,

Ordinul “Gloria Muncii”, 2002;

Medalia “ULIM – 15 ani de ascensiune”, 2007.

Ordinul ”Steaua Universitară”, ULIM, 2014;

Ordinul ”Steaua României” în grad de Mare Cruce, 2014;

Ordinul ”Legiunea de Onoare” în grad de Cavaler, Franța, 2014;

Medalia aniversară ”BECO AUF – 20 de ani”, AUF, 2014;

Medalia și Titlul de Membru Onorific APCE pe viață, Strasbourg, Franța, 2015

Ordinul Republicii, Republica Moldova, 2014.


Comment ( 1 )

  1. Otilia Kloos
    Dădusem peste " In Basarabia a fi român înseamnă a fi naționalist". Extraordinară aplecare! Războiul mediatic al monoteismului și al vechimii religiilor continuă. Mulțumim!