ESEURI PUBLICISTICE

Această pagina conţine o serie de articole publicistice care au apărut în zarele republicane pe parcursul ultimilor ani

În Republica Moldova a fi român înseamnă a fi naționalist, 2011, site personal www.anagutu.net

Coercitia limbii ruse în RM, Literatura  si arta 2011

Libertatea, intelectualii și politica, Literatura și arta, 2011

Tandemul limbă și putere, Literatura și arta, 2011

Necesitatea reformării învățământului superior din RM, revista Finconsult, 2009

Minciuna timpului In:  Literatura şi arta, 7 aprilie, 2008

Universitatea europeană – edificator al noului umanism, Glasul Națiunii, 2007

Hora la Cahul. In: Literatura şi arta, octombrie 2007

Universitatea contemporană ]ntre libertatea academiă  și responsabilități  societale, Literatura și arta, 2006

Cronica unei călătorii în trecut. In: Literatura şi arta, iulie 2006

Personalia in homorem Petru Roșca la 70 de ani, Lecturi Filologice, No2, ulim, 2006

Perene sunt căile profesorului, Literatura și Arta, 2006

Perene sunt căile profesorului. In: Literatura şi arta, iunie 2006

Ave, Mama! In: Literatura şi arta, 13 ianuarie 2005

Prima mea învăţătoare. In: Făclia, 6 martie 2005

Bac cu mâta-n-sac. In: Literatura şi arta, iulie 2004.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.