DESPRE POLITICILE LINGVISTICE INEXISTENTE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

La 11-12 iunie la Galați, România,  Universitatea ”Dunărea de Jos” se desfășoară colocviul internațional ”Lexic comun/Lexic specializat” cu genericul ”Interculturalitate și plurilingvism în context european”.  Universitatea Liberă Internațională prin Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, este partenerul fidel al acestui colocviu de prestigiu, care întrunește universitari cercetători de pe ambele maluri ale Prutului, dar și din alte țări europene. O echipă de profesorii de la ULIM la această ediție a colocviului au prezentat rezultatele cercetărilor desfășurate în domeniul filologiei, studii fundamentale și aplicative, au înmânat colegilor de la Galați ultimele ediții ale revistei ”Intertext”, editate la ULIM și alte cărți […]

REUNIUNEA INSTANȚELOR AGENȚIEI UNIVERSITARE A FRANCOFONIEI, PARIS, 20-22 MAI 2015

   La 20-22 mai 2015 în localurile Organizației Internaționale a Francofoniei, la Paris, au avut loc reuniunile instanțelor de conducere ale Agenției Universitare a Francofoniei – Consiliul Științific, Consiliul Asociativ și Consiliul de Administrare. Participanții la ședințele instanțelor de conducere AUF, reprezentanți guvernamentali, profesori universitari, manageri instituționali au discutat despre realizările AUF în perioada de 6 luni, raportul financiar al AUF pentru anul 2014, au votat rectificările la bugetul AUF pentru 2015, au statuat asupra politicii asociative a AUF, au admis în AUF alte universități francofone în calitate de membri asociați și membri titulari. Astfel, în urma deciziilor luate, Agenția […]

MINISTERUL EDUCAȚIEI TORPILEAZĂ AUTONOMIA UNIVERSITARĂ?

Tevatura în jurul examenelor de licență, care s-a declanșat în ultimele zile, plus corespondența ce seamănă mai degrabă cu o mișcare browniană din partea Ministerului Educației pe marginea ba organizării, ba neorganizării acestor examene, îmi creează impresia unei torpilări voite din partea funcționarilor ME a implementării Codului Educației. Eu personal am insistat timp de 5 ani, fiind deputat, asupra excluderii acestor examene ca formă de evaluare, care proliferează corupția, și, în plus, reprezintă o supra-evaluare a studentului (cel puțin, în forma în care sunt organizate aceste examene de licență azi). Unde mai pui că experiența ne arată că examene de […]

Réunion de la Commission Régionale d’Experts, Festival des Etudiants francophones, Cluj, Roumanie

   Le 24 avril à Cluj a eu lieu la réunion de la Commission Régionale d’Experts du Bureau Europe Centrale et Orientale de l(Agence Universitaire de la Farncophonie. Les membres de la CRE ont discuté et décidé des financements des projets francophones dans la région ECO, y compris des bourses pour les stages professionnels accordés aux étudiants. Ana Gutu a mis l’accent sur l’optimisation des financements pour les stages professionnels, en suggérant l’octroi des bourses pour une durée de seulement un mois, afin de couvrir le plus de sollicitations. Elle a aussi plaidé pour la mise en relief du critère […]

ULIM – LIDERUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN RM ÎN RATINGUL EUROPEAN U-MULTIRANK

Conform rezultatelor clasamentului U-Multirank 2015, un nou instrument de clasificare a universităților la nivel global, dezvoltat de Uniunea Europeană, ULIM își confirmă poziția de lider în domeniul învățământului superior din Republica Moldova. Contrar clasamentelor tradiționale internaţionale, evaluările „U-Multirank” se bazează pe cinci domenii-cheie: predarea şi învăţarea; cercetarea; transferul de cunoştinţe; orientarea internaţională şi angajamentul regional. Totodată, noul clasament ia în considerare şi opiniile a 85 000 de studenţi de la universităţile participante. În acest fel, evaluarea se face în funcţie de performanţa de ansamblu, evitîndu-se clasamentele simpliste, care pot duce la „comparaţii înşelătoare între instituţiile de diferite tipuri sau care maschează diferenţe semnificative de calitate […]