CERCLE DE PARTAGE SUR LA GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE

  Le 19 et 20 octobre à Bucarest la Conférence des Recteurs des universités francophones de l’Europe Centrale et Orientale en partenariat avec le BECO a organisé un Cercle de partage sur la problématique de la gouvernance universitaire. Le Cercle de partage a réuni les redcteurs et les vice-recteurs des universités francophones de la Roumanie et de la République de Moldavie. Les sujets débattus ont été centrés autour de l’autonomie universitaire, la réforme du système de l’enseignement supérieur en Europe, les relations des universités avec les entreprises, la gestion des projets européens, l’amélioration continue de l’autoévaluation, la mutation des formations […]

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ “LEXIC COMUN/LEXIC SPECIALIZAT”, 11-12 OCTOMBRIE, GALAŢI, ROMÂNIA

  La 11-12 octombrie Facultatea de Litere,  Departamentul Literatură, Lingvistică și Jurnalism al Universităţii “Dunărea de Jos” , Galați, România, a organizat conferința internațională “Lexic comun/lexic specializat: lexicul politic – – martor al transformărilor social-politice și de mentalitate în lumea contemporană”. La conferință au participat invitați din 12 țări, participanții au abordat problematica lingvisticii pragmatice din perspectiva funcţionării lexicului politic în toate varietăţile sale, atât în limba română, cât şi în alte limbi de circulaţie europeană. Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale   ULIM a fost co-organizatorul aceste manifestări ştiinţifice şi a donat Facultăţii de Litere, Departamentului Literatură, Lingvistică şi Jurnalism o colecţie de cărţi editate în anul academic 2011-2012. Ana Guţu a susţinut o prelegere cu genericul “Limba politicului şi politica […]

DESPRE ISTORIA ROMÂNILOR, LIMBA RUSĂ ŞI ALTE PROBLEME DIN EDUCAŢIA NEREFORMATĂ A REPUBLICII MOLDOVA

În RM sistemul educaţional a beneficiat de o discontinuitate crasă în materie de modernizare şi reformare. Perindarea la nesfârşit a miniştrilor educaţiei practic în toate guvernele au făcut ca acest domeniu să fie intr-o permanentă derivă, supus unor experienţe mai mult sau mai puţin reuşite, care experienţe, în funcţie de competenţele miniştrilor, au generat un oarecare progres. Zicem un „oarecare” progres fiindcă nu putem nega meritul profesorilor din licee şi universităţi în educarea unor generaţii de tineri talentaţi, ambiţioşi şi cetăţeneşte activi. Totuşi, nu e un secret pentru nimeni că sistemul educaţional din RM trebuie supus unor reforme serioase, atât […]

REUNIUNEA COMISIEI APCE EDUCAŢIE, CULTURĂ, ŞTIINŢĂ, MASS-MEDIA ŞI SPORT, BUCUREŞTI, 29 MAI 2012

La 29 mai 2012 la Bucureşti, Palatul Parlamentului, a avut loc reuniunea Comisiei Educaţie, Cultură, Ştiinţă, Mass-Media şi Sport a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Agenda de lucru a comisiei a cuprins dezbaterile pe marginea a doua rapoarte importante care vizează învăţământul superior european:  raportul “Consolidarea şi deschiderea internaţională a Spaţiului European al Învăţământului Superior” şi raportul “Guvernanţa instituţiilor de învăţământ superior în Spaţiul European al Învăţământului Superior”. Ambele rapoarte sunt prevăzute pentru discuţii şi dezbateri la sesiunea plenaraă APCE din octombrie 2012. Membrii comisiei au avut posibilitatea să se întâlnească cu deputaţi şi senatori români, au dezbătut probleme actuale […]

SEMINAR INTERNAŢIONAL DESPRE ROLUL BIBLIOTECILOR ÎN CREAREA SPAŢIULUI EUROPEAN AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR

Joi, 2 februarie în Aula Magnifica ULIM a avut loc un seminar cu participare internaţională având ca generic BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ  ŞI IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR SPAŢIULUI EUROPEAN AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR:  RESURSE DOCUMENTARE, SERVICII ŞI PRODUSE INFORMAŢIONALE, CULTURA INFORMAŢIEI. Seminarul a întrunit participanţi din România, SUA, Republica Moldova.  Departamentul Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova care a organizat acest seminar reprezintă un concept novator, unical de structurare a spaţiilor bibliotecare, care a fost implementat în urma unui proiect Tempus încă în anii 2000 – 2002. Vezi AICI programul manifestării Vezi AICI prezentarea Anei GUTU Vezi AICI versiunea engleză a prezentării Vezi aici […]

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ “IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR SPAŢIULUI EUROPEAN AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

La 1-2 decembrie 2011 la ULIM a avut loc conferinţa internaţională “Implementarea pricnipiilor Spaţiului European al Învăţământului Superior în Republica Moldova”, organizată cu sprijinul financiar al Consiliului Europei, Direcţia Educaţie. Anul 2010 a fost declarat anterior anul creării Spaţiului European al Învăţământului Superior, ca şi rezultat al procesului de reformare a sistemului învăţământului superior din Europa în conformitate cu principiile Bologna. La 6 ani de la aderarea RM la Procesul Bologna mai multe reforme au avut loc în domeniu, acestea deseori fiind realizate de managerii universitari, ghidaţi de Ministerul Educaţiei, practic fără suport financiar suplimentar de la bugetul de stat. […]