COLLOQUE FRANCOPHONE A BUCAREST

Posted by on

img_0547.jpg

Le 7-8 novembre l’Université “Spiru Haret” de Bucarest a organisé avec l’appui de l’Agence Universitaire de la Francophonie le colloque international “Dialogue des cultures chez les écrivains balkaniques d’expression française“. Le colloque a réuni plusieurs participants venus de 7 pays. Mme Ana Gutu a pésenté dans la séance plenière la communication

“Les écrivains d’expression française en République de Moldavie”

Présentation PPT

Programme colloque

Les participants au colloque ont souligné dans leurs communications l’importance de la langue française en tant que phénomène exceptionnel de préservation de sa propre culture et sa propre langue, de résistance au régime communiste et survie dans le goulag, de promotion des valeurs fondamentales telles que la paix, la démocratie, la tolérance dans un monde qui se cosmopolitise et se diversifie.

FASCINATION – NOUA CULEGERE DE VERSURI PUBLICATĂ DE ANA GUTU

Posted by on

Recent a văzut lumina tiparului noua culegere de versuri lirice, autor Aneta Guţu, culegerea de poeme are drept titlu varianta franceză “Fascination” – “Fascinaţie” şi cuprinde creaţii poetice ale autoarei scrise fie în limba română, fie în limba franceză, autotraduse ulterior. Grafica plachetei de versuri a fost realizată de Domnul Ion Ţâgulea, doctor, conferenţiar universitar. Prefaţa a fost scrisă de maestrul Nicolae Dabija.

Récemment Mme Ana Gutu a publié un nouveau recueil de poèmes lyriques “Fascination” qui comprend les créations poétiques de l’auteur conçues soit en roumain, soit en français, autotraduits ultérieurement. La graphique est réalisée par M.Ion Tagulea, docteur en arts, maitre de conférence. L’avant propos est rédigé par M.Nicolae Dabija, poète, écrivain, journaliste d’autorité dans l’espace bessarabien.

prefata-nicolae-dabija.doc

le-mur.doc

Ana GUTU a publié son livre “Introduction à la traductologie française”

Posted by on

1.jpg

Tout récemment Ana Gutu a lancé sur le segment universitaire francophone son livre “Introduction à la traductologie française”.

Le présent ouvrage propose une approche originale aux étudiants en filière traduction, qui suivent le cursus de traductologie.

Le support didactique est structuré en trois modules : la synthèse du cursus contenant 10 conférences, faites à la base des sources scientifiques de traductologie française qui font autorité. Les deux autres modules rassemblent les publications de l’auteur en traductologie et en terminologie, qui viennent compléter judicieusement les postulats doctrinaires par des données ponctuelles et précises dues à la recherche scientifique des phénomènes complexes de la langue.

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL “ROMÂNA CA LIMBĂ STRĂINĂ – ÎNTRE METODĂ ŞI IMPACT CULTURAL”

Posted by on

foto-web.jpg

La 23-24 octombrie Facultatea de Litere, Departamentul de Limbă şi Literatură română şi Literatură comparată a Universităţii “A.I.Cuza” din Iaşi, România au organizat simpozionul internaţional “Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural“.

Subiectul simpozionului a pus în discuţie judiciozitatea exportării limbii române în spsaţiul european, aspectul civilizator al fenomenului şi instrumentele ştiinţifice şi didactice pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare a limbii române pentru alolingvi.

Manifestarea a fost organizată în multiple secţiuni ştiinţifice cu participarea savanţilor din România, Republica Moldova, Franţa, Austria, Germania, Canada, Macedonia, Bulgaria, Ungaria, Rusia şi alte ţări. Organizatorii simpozionului au pus la dispoziţia participanţilor un impunător volum al contribuţiilor ştiinţifice. Ana Guţu a prezentat în şedinţa plenară comunicarea

Coerciţia limbii – expresia falsului intenţionat în Republica Moldova”.

program-simpozion-iasi.doc

web-foto-2.JPG

COLABORARE ACADEMICĂ ULIM – ISIDA, PALERMO, ITALIA

Posted by on

isida-grup.jpg

La 7-8 octombrie 2008 în rezultatul tratativelor iniţiate pe parcursul anului, la Palermo, Italia, a fost semnat memorandumul de colaborare între ULIM şi ISIDA (Instituto Superiore per Imprendedori e Dirigenti di Azienda – Institutul Superior de formare a Antreprenorilor şi Directorilor de Întreprinderi – http://www.isida.it).

Acordul a fost semnat în sediul Preşedinţiei regiunii Siciliei, Palatul Orleans, Palermo, Italia, iar după ceremonie delegaţia moldo-italiană a avut întrevedere cu Preşedintele Regiunii Sicilia

Domnul Raffaele Lombardo (http://www.regione.sicilia.it/presidente.asp)

Acordul prevede colaborarea între cele două instituţii în domeniul cercetării şi formării universitare la ciclul masterat, care va stimula mobilităţile academice ale cadrelor universitare şi studenţilor ULIM. Din partea ULIM memorandumul a fost semnat de Doamna Ana Gutu, prim-vicerector, din partea ISIDA – de către Vice-preşedintele vicar Domnul Fabrizio Bignardelli. În cadrul aceleiaşi vizite Doamna Ana Guţu a avut întrevederi şi cu rectorul Universităţii de Studii din Palermo (http://portale.unipa.it/) Domnul Giuseppe Silvestri, prorectorul vicar şi prorectorul pentru relaţii internaţionale. Părţile au convenit asupra unor colaborări în cadrul proiectului de mobilităţi acacemice Erasmus Mundus International Cooperation Windows.

În fotografii: sus – in compania colegilor de la ISIDA; jos – Ana Gutu împreună cu Preşedintele Regiunii Sicilia Domnul Raffaele Lombardo.

pressicil2.jpg

Comités Pédagogiques et de Gestion édition 2008

Posted by on

Le 19 et 20 septembre courant à Bucarest s'est tenue la réunion annuelle des CPG à laquelle se sont rencontrés une centaine des participants, professeurs universitaires, impliqués tous dans différents programmes de formation francophone couvrant des champs disciplinaires tels que le droit, la gestion, les sciences de l'ingénieur, la médecine, les sciences humaines. Le pôle Economie et Sciences de Gestion a été représenté par les responsables des filières francophones de l'AUF de l'ASE de Bucarest, de l'ULIM, de l'ASEM et des établissements partenaires: Université d'Orléans, France, Institut Francophone pour l'Administration et la Gestion, Sofia, Bulgarie. Le projet de licence délocalisée de l'Université d'Orléans a été l'exemple de réussite d'une initiative qui, sur la proposition des partenaires, trouvera une suite favorable au cycle master. Cette année pour la première fois une partie de la réunion des CPG a été consacrée aux filières francophones non-institutionalisées, où la dispense des formatons est réalisée indépendamment des financements réguliers de l'Agence Universitaire de la Francophonie. Un sujet important des présentations et discussions menées a été celui des programmes de master conjoints, organisés au niveau de la région ainsi que de l'attractivité des formatons francophones.
 

Inaugurarea anului academic la ULIM

Posted by on

foto-web-1.JPG

La 1 septembrie 2008 ora 10.00 la Palatul Naţional a fost inaugurat anul academic 2008-2009 în prezenţa profesorilor şi studenţilor anului întâi înmatriculaţi la ULIM la cele 7 facultăţi: Drept, Ştiinţe Economice, Limbi Străine şi Ştiinţe ale comunicării, Psihologie şi Asistenţă Socială, Informatică şi Inginerie, Istorie şi Relaţii Internaţionale. În noul an academic priorităţile ULIM se vor axa pe calitatea procesului educaţional la cele două cicluri universitare – licenţă şi masterat. În anul 2008 ULIM a obţinut acreditarea didactco-ştiinţifică periodică instituţională pentru 5 ani, nota acordata fiind 8,8 de către Comisia de Evaluare a calităţii învăţământului universitar de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Este nota cea mai înaltă din notele acordate până acum altor instituţii de învăţământ superior. Potenţialul uman ULIM a făcut posibilă promovarea imaginii instituţionale departe de hotarele ei. Absolvenţii ULIM reprezintă Alma Mater în diverse ţări ale lumii în calitate de manageri, cercetători, funcţionari internaţionali.

foto-web.JPG

Vizita la ULIM a Ambasadorului Spaniei la Bucureşti

Posted by on

foto-web-sp.JPG

La 27 august 2008 Ambasadorul Spaniei la Bucureşti

Excelenţa Sa Domnul Pablo Garcia-Berdoy Cerezo

a efectuat o vizita la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Acest eveniment este prilejuit de intenţia Ambasadei Spaniei la Bucureşti de a acredita în anul academic 2009-2010 un profesor de limba şi civilizaţie spaniolă în scopul promovării hispanităţii în Republica Moldova, odată cu acordarea acesteia statutul de ţară vecină cu Uniunea Europeană. În cadrul întrevederii cu Prim-Vicerectorul ULIM Dna Ana Guţu Excelenţa Sa a menţionat importanţa asistenţei financiare în măsura posibilităţilor a tuturor iniţiativelor culturale, organizate de ULIM prin filiera Institutului Cervantes, al cărui Centru Asociat a fost deschis la ULIM în acest an. Semnarea oficială a Memorandumului va avea loc în luna octombrie 2009. Recent noi posibilităţi de colaborare hispanice au fost iniţiate cu Universitatea Complutense din Madrid, Spania, Facultate de filologie romanică şi slavă. Excelenţa Sa Domnul Pablo Garcia-Berdoy Cerezo a dat asigurări că toate acţiunile cultural-educaţionale vor fi sprijinite de Ambasada Spaniei la Bucureşti şi agenţii economici cu capital spaniol din Moldova.

COMITE DE PILOTAGE D’APPUI A LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITES

Posted by on

photo-web-1.JPG

L’Agence Universitaire de la Francophonie a réuni dans son siège de Montréal, Canada, le 3 et 4 juillet 2008 le Comité de pilotage du programme ” appui à la gouvernance des universités”. Cette réunion a permis de dresser un bilan des actions réalisées en 2007-2008 et de dégager des orinetations pour les années prochaines. Dans cette perspective, un ensemble d’organisatons nationales et internationales ont été invitées à participer. Une table ronde sur le thème “L’assurance qualité: comment conjuguer compétitivité internationale et contribution au développement?” a invité les participants à débattre et d’exprimer les orientations de leurs organisations en matièrede gouvernance universitaire.

Mme Ana GUTU, Présidente du Comité de pilotage de la Conférence des Recteurs des universités francophones de l’Europe Centrale et Orientale (CONFRECO), Présidente du Comité scientifique du séminaire “Le Processus de Bologne et la réforme LMD dans le cadre de l’élargissement de l’Europe. Enjeux et perspectives” a représenté les universités de l’Europe Centrale et Orientale à ce forum international.

En dépit des différences des préoccupations des universités du monde – Afrique du Nord, Caraibes, Moyen Orient , Europe Centrale et Orientale – les responsables des universités et des conférences des recteurs régionales ont pu constater un socle commun de problèmes qui réunit les initiatives des présidents des universités de différentes régions francophones du monde.

projet dordre du jour.doc

tableau participants et invites.doc

pres gutu 03.07.08.ppt

pres gutu-04.07.08.ppt

Dans la photo d’en bas de gauche à droite: M.Bonaventure Mvé Ondo, Vice-recteur à la régionalisation de l’AUF, M.Jean-Dominique Assié, Directeur des programmes de l’AUF, M.Radu Damian, Président du Conseil National pour le financement de l’enseignement supérieur, Roumanie, M.Bernard Cerquiligni, Recteur de l’AUF, Mme Ana Gutu, Présidente du Comité de Pilotage de la CONFRECO, Premier Vice-Recteur de l’ULIM, Chisinau, Moldavie.

photo-web-2.JPG


LA REMISE DES CERTIFICATIONS DE L’AUF AUX PROMUS DE LA FILIERE FRANCOPHONE DE L’ULIM

Posted by on

Photo cérémonie

Le 19 juin 2008 dans la Salle du Sénat de l’ULIM a eu lieu la remise des certiifications de l’Agence Universitaire de la Francophonie aux étudiants de la promotion 2008 du cycle licence bac+3 et bac+4. Ces documents permettront aux promus de la filière de s’engager plus facilement sur le chemin de la carrière professionnelle, car ils attestent le parcours académique francophone des spécialistes.

Mme Ana Gutu, premier vice-recteur de l’ULIM et responsable de la filière francophone “Gestion et Administration des Entreprises” a félicité les diplomés (Discours Ana GUTU fr.), ayant axé son discours autour du concept de la liberté. Les professeurs de la filière, le personnel de l’Antenne de l’AUF de Chisinau ont souhaité aux spécialistés diplomés des succès dans leurs carrières et une suite favorable à leurs projets de formation francophone. Le majestueux “Gaudeamus” et l’air “Je chante pour toi liberté” de l’opéra Nabucco de Verdi ont accompagné la belle cérémonie de remise des certifications.