MASĂ ROTUNDĂ LA UNIUNEA LATINĂ

Posted by on

16042008.JPG

La 16 mai 2008 filiala Uniunii Latine din Chişinău împreună cu Centrul de Terminologie din Moldova a organizat o masă rotundă internaţională cu genericul:
“Abordarea profesionistă a comunicării şi avantajele ei pentru o economie în dezvoltare: spaţiul traducătorului.”

Invitaţii la masa rotundă Domnul Daniel Prado, Directorul Departamentului de Terminologie şi Inginerie Lingvistică a Uniunii Latine, Franţa; Doamna Laura Vrabie Directorul Secţiei de Coordonare a Institutului European din Bucureşti, România, universitarii din România şi Republica Moldova implicaţi în formarea traducătorilor şi interprţilor au făcut un chimb de experienţe şi opinii la subiectul pregătirii traducătorilor, perfecţionării calificării acestora, activităţii lor profesionale. Un fapt relevant, asupra căruia merită să se insiste în contextul tematicii abordate, a constituit activitatea Institutului European din România în domeniul traducerii acqisului comunitar. Participanţii la masa rotundă au căzut de acord că în cazul necesităţii traducerii de către Republica Moldova a documentaţiei europene (legislaţie cu preponderenţă), ce ţine de acqisului comunitar, politicienii ar trebui să profite de rezultatul deja obţinut de colegii din România (circa 158 000 de pagini, muncă asiduă pe parcursul a 7 ani în perioada de preaderare a României la UE: 2000 – 2007, activitate complexă realizată de circa 100 traducători, numeroşi jurişti-lingvişti, jurişti -revisori, informaticieni etc).

Doamna Ana Gutu a prezentat comunicarea Formarea traducătorilo: principii epistemologice, studiu de caz ULIM.

Programul mesei rotunde

CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES AUX ETUDIANTS DE L’ULIM EN CO-DIPLOMATION AVEC L’UNIVERSITE D’ORLEANS

Posted by on

grupa-ulim.JPG

Le 14 mai 2008 dans les locaux de l’ASEM a eu lieu la cérémonie de remise des diplomes de l’Université d’Orléans aux étudiants des filières francophones de l’ULIM et de l’ASEM qui ont suivi le programme de licence délocalisée en base d’un accord de Consortium entre les universités mentionnées. L’Agence Universitaire de la Francophonie a été le bailleur des fonds principal dans ce projet qui a eu à la source les démarches des universitaires français et moldaves. En base de l’harmonisation des curricula des missions d’enseignement ont été délocalisée par l’Université d’Orléans, les étudiants ont siuvi des cursus et ont soutenu des examens. C’est le premier projet de ce genre qui a permis aux étudiants d’obtenir deux diplomes – celui de leur établissement et celui de l’Université d’Orléans sans se déplacer en France.

copy-of-final.JPG

Simpozion internaţional studenţesc

Posted by on

 simpozion-stud.jpg

La 23-24 aprilie 2008 ULIM a găzduit Simpozionul studenţesc internaţional la cea de a  doua ediţie, organizat de Asociaţia Studenţilor din Republica Moldova, Asociaţia Studenţilor din Transnistria cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului din Republica Moldova. Cei circa 80 de participanţi au dezbătut în sesiunile plenare şi în ateliere probleme ce ţin de valorile europene în învăţământul superior,  participarea studenţilor la procesul de luare a deciziilor,  definirea şi asigurarea calităţii în universităţi, dimensiunea socială a universităţilor, mobilitatea academică, reforma Procesului de la Bologna.

Doamna Ana Guţu, prim-vicerector ULIM şi delegat al RM în Comitetul Director pentru Învăţământ Superior şi Cercetare (CDESR) la Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa, a moderat  sesiunea ce ţinea de valorle europene şi calitatea proceselor universitare.

Agenda simpozionului

Prezentarea Doamnei Ana GUŢU partea I

Prezentarea Doamnei Ana GUŢU partea II

Minciuna Timpului

Posted by on

 

1939.jpg

MINCIUNA TIMPULUI

Nebănuite sunt căile Domnului într-un secol grăbit, alertat de globalizare, de supraîncălzirea planetară, de incoerenţele politicienilor, de ipocrizia societăţilor, de greşelile istoriei, şi, tot aşa am putea continua lista nemulţămirilor noastre. Tumultul evenimentelor dezechilibrează esenţele fenomenelor, denaturează atitudinile şi lasă suficient spaţiu pentru animozităţi. Toate au o locaţie temporală precisă şi par a se întâmpla conform unui scenariu bine pus la punct, în care voinţa omului nu poate strămuta persoane, regimuri, condamnaţi şi călăi.

Timpul – o dimensiune opacă şi aporetică. Voltaire prin personajul magului se întreba antinomic în povestea filosofică „Zadig” : „Care din toate lucrurile lumii este cel mai lung şi cel mai scurt, cel mai prompt şi cel mai lent, cel ce e divizibil, dar şi cel mai întins, cel mai neglijat şi cel mai regretat, fără de care nimic nu se poate face, care devorează totul ce-i mic şi eternizează totul ce-i măreţ?” Şi Zadig răspundea : „Timpul”, adăugând: „Nimic nu e mai lung, deoarece el e măsura eternităţii; nimic nu e mai scurt, deoarece el ne lipseşte în toate proiectele noastre; nimic nu e mai lent pentru cel care aşteaptă; nimic nu e mai rapid pentru cel care e fericit; el se întinde la infinit până la foarte mare; el se împarte la infinit până la segmente foarte mici; toţi oamenii îl neglijează, şi toţi îi regretă pierderea; nimic nu se face fără el; el face să fie dat uitării tot ce e nedemn pentru posteritate şi el imortalizează lucrurile măreţe” (traducerea noastră).

iasi-2008.jpg

Articolul integral


Colloque international “La Francopolyphonie: les valeurs de la francophonie”

Posted by on

foto-col.jpg

Le 21-22 mars 2008 à l’ULIM a eu lieu la troisième édition du colloque international “La Francopolyphonie” organisé par l’Institut e Recherches Philologiques et Interculturelles de l’ULIM. Cette troisième édition a été consacrée aux valeurs de la francophonie. Les 92 participants au colloque venus de France, Canada, Roumanie, Moldavie ont pu se féliiciter de la publication des Actes avant les travaux du colloque. Les invités d’honneur du coloque Philippe Hammon de l’Université Paris-III Sorbonne Nouvelle, France et Jean-Claude Gémar de l’Université de Montréal, Canada ont donné le ton des discussions dans la séance plenière du colloque. Des contributions spécales ont été présentées par les écrivains de Moldavie, tous impliqués dans le processus de recherche ayant trait à la dimension francophone des valeurs d’obédience philosophique, culturelle, sociale, lingustique, artistique.

Programme du colloque

L’article de Mme Ana Gutu “La francophonie – polyphonie des valeurs à l’ULIM”

Reuniunea Comitetului Director pentru Învăţământ Superior şi Cercetare, Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa

Posted by on

conseur2008.jpg

La 5-6 martie 2008, la Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa, a avut loc reuniunea plenară a Comitetului pentru Învăţământ Superior şi Cercetare (Comité pour l’Enseigenement Supérieur et la Recherche – CDSR). Doamna Ana Guţu a participat la reuniune în calitate de delegat din partea comunităţii universitare din Republica Moldova. Cele 16 puncte din ordinea de zi a şedinţei plenare au vizat activităţile CDSR şi ale Consiliului Europei pe parcursul anului 2007, ce ţin de promovarea reformei Procesului de la Bologna (universitatea europenaă între umanism şi economie de piaţă, universitatea europeană după 2010), educaţia pentru cetăţenie democrtică, educaţia pentru dialog intercultural, conexiunea dintre sistemul educaţional preuniversiztar şi cel universitar, exluderea oricărei forme de discriminare în învăţământ şi alte probleme importante. Comitetul a adoptat în unanimitate o serie de decizii care urmează a fi aduse la cunoştinţa guvernelor ţărilor membre ale Consiliului Europei, a ministerelor educaţiei şi cercetării şi a comunităţilor universitare europene.

Cadrul european al calificărilor – rezultatul activităţilor Consiliului Europei (fr.)

Educaţia pentru cultura democratică şi dialogul intercultural – realizările Consiliului Europei (fr.)

Evoluţia Spaţiului European al Învăţământului Superor – contribuţia Consiliului Europei (fr.)

Universitatea între umanism şi economie de piaţă – proiectul Consiliului Europei (fr.)

Declaraţia de la Faro, 2005 (fr.)

« L’application du Processus de Bologne et la mise en œuvre du LMD en Europe centrale et orientale. Enjeux et perspectives des réformes ».

Posted by on

 

plenara.jpg

Le 28-29 février – 1-er mars 2008 à l’Université Libre Internationale de Moldova a eu lieu le séminaire international “L’application du Processus de Bologne et la mise en oeuvre du LMD en Europe Centrale et Orientale. Enjeux et perspectives des réformes“. Les représentants de 39 desuniversité de 9 pays de la région – Moldavie, Roumanie, Bulgarie, Russie, Ukraine, Georgie, Turquie, Arménie, Hongrie – on débattu dans les sénaces plénières et les ateliers scientifiques les problèmes essentiels de la réforme du système de l’enseignement supérieur. L’inauguration du séminaire a été salué par le p^résident du Pralement de la Moldavie M.Marian Lupu. Mme Ana Gutu a présenté sa communication «Contribution institutionnelle à la mise en place de la réforme LMD en Moldova – étude de cas ULIM » le premier jour des travaux du séminaire dans l’Axe I La réglementation de l’application du Processus de Bologne et a modéré les travaux de l’Atelier 1 et de l’Atelier 2 .
Les participants au séminaire ont adopté une Déclaration finale dans laquelle ils ont formulé des recommandations et un plan d’actions concrètes qui sera appuyé par l’Agence Universitaire de la Francophonie. Le séminaire a constitué un Comité de pilotage pour la préparation de la réunion de la Conférence régionale des Recteurs de l’Europe Centrale et Orientale. Mme Ana Gutu a été élue membre de ce comité dela part des université francophones de la Moldavie.

Présentation et programme du séminaire
Contribution institutionnelle à la mise en place de la réforme LMD en Moldova – étude de cas ULIM – fr.

Déclaration de Chisinau

 

 


SEMINAR “PROBLEMELE STUDENŢILOR TRANSNISTRENI. TRECEREA LA SISTEMUL BOLOGNA.”

Posted by on

La 15 februarie în incinta hotelului Jolly Alon a avut loc un seminra cu tema “PROBLEMELE STUDENŢILOR TRANSNISTRENI. TRECEREA LA SISTEMUL BOLOGNA.” Ana Guţu a fost invitata în calitate de expert şi a prezentat comunicarea ” Implementarea Procesului de la Bologna în Republica Moldova (rusă)“. La seminar au participat studenţi din diverse instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova, orginari din Transnistria. Lucrările s-au petrecut în limba rusă.

Programul seminarului


Colocviul internaţional “Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică”

Posted by on

blog-2.jpg

La 25 ianuarie 2008 Ana Guţu a participat la colocviul internaţional “Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică” organizat de catedra filologie spaniolă a Universităţii de Stat din Moldova în omagiu lui Ion Dumbrăveanu, doctor habilitat,progesoruniversitar, cu ocazia aniversării de 70 de ani.

Invitata specială a colocviului a fost Carmen Mejia Ruiz, doctor, profesor la Universitatea Complutense din Madrid, Spania. Ana Guţu a pronunţat un discurs de salut în şedinţa plenară a colocviului şi a prezentat comunicarea “Autoidentificarea poligloţilor” în atelierul ştiinţific “Sociolingvistică”.

Discursul de salut (în spaniolă) a Anei Guţu în şedinţa plenară a colocviului

Comunicarea Anei Guţu “Autoidentificarea poligloţilor: între cosmopolitism şi multiculturalitate”

Programul colocviului “Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică”

LANSAREA JURNALULUI EUROPEI LIBERE VOLUMUL 3

Posted by on

foto-blog-gutu.jpg

La 24 ianuarie 2008 de Ziua Unirii Pricnipatelor Dunărene de la 1859, realizată de Alexandru Ioan Cuza, la ULIM în Aula Magnifica a avut loc un eveniment cultural deosebit prin importanţa societală: lansarea celui de al treilea volum al Jurnalului Europei Libere, rubrică săptămânală inaugurată şi perpetuată pe parcursul a deja trei ani de ziarista postului de radio Europa Liberă Doamna Valentina Ursu. La eveniment au participat ziarişti, scriitori, studenţi şi profesori ULIM.

Doamna Ana Guţu este autoarea a unuia din jurnalele săptămânale din anul 2007.

Jurnalul Anei Guţu la Radio Europa Liberă (rom)

În alocuţiunea de salut Doamna Ana Guţu a menţionat valoarea fundamentală a libertăţii ca drept atribuit oricărui Om la naştere de către Dumnezeu.