LA REMISE DES CERTIFICATIONS DE L’AUF AUX PROMUS DE LA FILIERE FRANCOPHONE DE L’ULIM

Posted by on

Photo cérémonie

Le 19 juin 2008 dans la Salle du Sénat de l’ULIM a eu lieu la remise des certiifications de l’Agence Universitaire de la Francophonie aux étudiants de la promotion 2008 du cycle licence bac+3 et bac+4. Ces documents permettront aux promus de la filière de s’engager plus facilement sur le chemin de la carrière professionnelle, car ils attestent le parcours académique francophone des spécialistes.

Mme Ana Gutu, premier vice-recteur de l’ULIM et responsable de la filière francophone “Gestion et Administration des Entreprises” a félicité les diplomés (Discours Ana GUTU fr.), ayant axé son discours autour du concept de la liberté. Les professeurs de la filière, le personnel de l’Antenne de l’AUF de Chisinau ont souhaité aux spécialistés diplomés des succès dans leurs carrières et une suite favorable à leurs projets de formation francophone. Le majestueux “Gaudeamus” et l’air “Je chante pour toi liberté” de l’opéra Nabucco de Verdi ont accompagné la belle cérémonie de remise des certifications.

SUSŢINEREA TEZELOR DE LICENŢĂ – SESIUNEA 2008 CATEDRA FILOLOGIE FRANCEZĂ ULIM

Posted by on

web-foto.JPG

La 18 iunie a vut loc ultima probă din cadrul sesiunii de licenţă pentru absolvenţii anului 2008 ai Facultăţii Limbi Străine, Catedra Filologie Franceză a avut loc susţinerea tezelor de licenţă. Absolvenţii au prezentat rezultatele cercetărilor pe care le-au efectuat pe parcursul a 4 ani, tratând probleme ce ţin de fenomenele sistemice şi funcţionale ale limbii franceze, aplicabilitatea terminologiilor specializate din diverse domenii ale cunoaşterii umane, epistemologia traducerii literare şi filosofice ş.a. Toate prezentările au fost realizate în Power Point în faţa comisiei de licenţă şi cu prezenţa conducătorilor ştiinţifici. Pentru cei mai perseverenţi absolvenţi urmează studiile la ciclul masterat fie în instituţiile din Republica Moldova, fie în centrele universitare de peste hotare.

SOUTENANCE DES MEMOIRES DE LICENCE A LA FILIERE FRANCOPHONE DE L’ULIM

Posted by on

Photo 12  juin 2008

Jeudi, le 12 juin, les étudiants de la filière francophone “Gestion et Administration des Entreprises” de l’ULIM ont soutenu leurs mémoires de licence – la dernière épreuve finale à la fin de ce cycle universitaire. La soutenance des travaux a eu lieu en français, les mémoires ont été rédigés aussi en français. Le jury a hautement apprécié les efforts des étudiants qui ont suivi leur trajet de formation en français durant 4 ans. Maintenant les promus de la filière sont en train de constituer leur projets pour le cycle master.

SPLENDOAREA ŞI MIZERIA MOLDOVEI

Posted by on

Recent la adresa de internet http://lesauroresboreales.blogspot.com am dat peste un articol scrs de profesorul Khaldoun Laroui cu titlul “Splendoarea şi mizeria Moldovei”. Am găsit de cuviinţă să-l traduc pentru a putea fi lecturat şi de alţi cetăţeni din RM.

M-am întors recent dintr-o călătorie de lungă durată prin ţările Europei de Est…şi încă nu am revenit cu adevărat de acolo! Iată o scurtă schiţă a celei mai secrete, celei mai enigmatice şi a celei mai derutante ţări din această zonă: Moldova.

Moldova este Cuba de mâine! E ţara ce s-a debarasat de comunism şi, la 15 ani după marea euforie din 1991, deziluzia devine un fenomen atotcuprinzător. Prima noutate: comuniştii mai sunt încă la putere.

Deloc proşti, ei au întors vesta pe dos, au adoptat un discurs democratic şi au învăţat să elogieze sistemul liberal şi sacro-sfântă liberă iniţiativă. Rezultat: bogăţiile se află în mâinile unei clici de afacerişti şi mafioţi, iar populaţia bea de stinge.

Ţara este citată cu regularitate ca fiind cea mai săracă din Europa şi oferă din depărtare imaginea unei naţiuni închistate, dedicată corupţiei, nepotismului, prostituţiei şi traficului de tot soiul.

Sosind la Chişinău eşti mai întâi frapat de multitudinea autoturismelor de lux care brăzdează oraşul în toate direcţiile: Mercedesuri splendide, BMW-uri din serii limitate, Lexus-uri înflăcărate noi-nouţe, vehicule 4 x 4 se deplasează paşnic pe arterele principale ale oraşului.

Tot mergând pe jos, poţi constata cantitatea enormă de restaurante şi cafenele, arhipline la orice oră a zilei de o mulţime de oameni, care îşi afişează nestingherit bunurile: ceasuri luxoase la mână, coliere de aur sau argint aranjate solid în jurul gâtului, haine de firmă ca să impresioneze, şi, desigur, telefoane mobile ultimul răcnet, la care personajele răspund din când în când cu o nonşalanţă calculată.

Articolul în întregime (ro)

Articolul în întregime (fr)

ZIUA UŞILOR DESCHISE LA ULIM

Posted by on

foto-web-gutu.JPG

Sâmbătă, 17 mai 2008, la orele 10.00 la ULIM a avut loc Ziua uşilor descise. În cadrul evenimentului mai mulţi liceeni, potenţiali candidaţi la studii unversitare, au vizitat ULIM, au avut posibilitatea să ia cunoştinţă de specificul curriculei la facultăţile care îi interesează. Liceenii câştigîtori ai olimpiadei ULIM din 12 aprilie 2008 au fost premiaţi. Deţinătorii diplomelor de gradul I vor beneficia de bursa ULIM, adică vor fi exoneraţi de taxa pentru studii la facultăţile pe care le-au ales. În cadrul evenimentului a fost organizat un seminar pentru preşedinţii de raioane, şefii direcţiilor de învăţământ, directorii instituţiilor preuniversitare din republică. Doamna Ana Guţu a prezentat comunicarea “Contribuţie instituţională la implementarea reformei învăţământului superior”.

MASĂ ROTUNDĂ LA UNIUNEA LATINĂ

Posted by on

16042008.JPG

La 16 mai 2008 filiala Uniunii Latine din Chişinău împreună cu Centrul de Terminologie din Moldova a organizat o masă rotundă internaţională cu genericul:
“Abordarea profesionistă a comunicării şi avantajele ei pentru o economie în dezvoltare: spaţiul traducătorului.”

Invitaţii la masa rotundă Domnul Daniel Prado, Directorul Departamentului de Terminologie şi Inginerie Lingvistică a Uniunii Latine, Franţa; Doamna Laura Vrabie Directorul Secţiei de Coordonare a Institutului European din Bucureşti, România, universitarii din România şi Republica Moldova implicaţi în formarea traducătorilor şi interprţilor au făcut un chimb de experienţe şi opinii la subiectul pregătirii traducătorilor, perfecţionării calificării acestora, activităţii lor profesionale. Un fapt relevant, asupra căruia merită să se insiste în contextul tematicii abordate, a constituit activitatea Institutului European din România în domeniul traducerii acqisului comunitar. Participanţii la masa rotundă au căzut de acord că în cazul necesităţii traducerii de către Republica Moldova a documentaţiei europene (legislaţie cu preponderenţă), ce ţine de acqisului comunitar, politicienii ar trebui să profite de rezultatul deja obţinut de colegii din România (circa 158 000 de pagini, muncă asiduă pe parcursul a 7 ani în perioada de preaderare a României la UE: 2000 – 2007, activitate complexă realizată de circa 100 traducători, numeroşi jurişti-lingvişti, jurişti -revisori, informaticieni etc).

Doamna Ana Gutu a prezentat comunicarea Formarea traducătorilo: principii epistemologice, studiu de caz ULIM.

Programul mesei rotunde

CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES AUX ETUDIANTS DE L’ULIM EN CO-DIPLOMATION AVEC L’UNIVERSITE D’ORLEANS

Posted by on

grupa-ulim.JPG

Le 14 mai 2008 dans les locaux de l’ASEM a eu lieu la cérémonie de remise des diplomes de l’Université d’Orléans aux étudiants des filières francophones de l’ULIM et de l’ASEM qui ont suivi le programme de licence délocalisée en base d’un accord de Consortium entre les universités mentionnées. L’Agence Universitaire de la Francophonie a été le bailleur des fonds principal dans ce projet qui a eu à la source les démarches des universitaires français et moldaves. En base de l’harmonisation des curricula des missions d’enseignement ont été délocalisée par l’Université d’Orléans, les étudiants ont siuvi des cursus et ont soutenu des examens. C’est le premier projet de ce genre qui a permis aux étudiants d’obtenir deux diplomes – celui de leur établissement et celui de l’Université d’Orléans sans se déplacer en France.

copy-of-final.JPG

Simpozion internaţional studenţesc

Posted by on

 simpozion-stud.jpg

La 23-24 aprilie 2008 ULIM a găzduit Simpozionul studenţesc internaţional la cea de a  doua ediţie, organizat de Asociaţia Studenţilor din Republica Moldova, Asociaţia Studenţilor din Transnistria cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului din Republica Moldova. Cei circa 80 de participanţi au dezbătut în sesiunile plenare şi în ateliere probleme ce ţin de valorile europene în învăţământul superior,  participarea studenţilor la procesul de luare a deciziilor,  definirea şi asigurarea calităţii în universităţi, dimensiunea socială a universităţilor, mobilitatea academică, reforma Procesului de la Bologna.

Doamna Ana Guţu, prim-vicerector ULIM şi delegat al RM în Comitetul Director pentru Învăţământ Superior şi Cercetare (CDESR) la Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa, a moderat  sesiunea ce ţinea de valorle europene şi calitatea proceselor universitare.

Agenda simpozionului

Prezentarea Doamnei Ana GUŢU partea I

Prezentarea Doamnei Ana GUŢU partea II

Minciuna Timpului

Posted by on

 

1939.jpg

MINCIUNA TIMPULUI

Nebănuite sunt căile Domnului într-un secol grăbit, alertat de globalizare, de supraîncălzirea planetară, de incoerenţele politicienilor, de ipocrizia societăţilor, de greşelile istoriei, şi, tot aşa am putea continua lista nemulţămirilor noastre. Tumultul evenimentelor dezechilibrează esenţele fenomenelor, denaturează atitudinile şi lasă suficient spaţiu pentru animozităţi. Toate au o locaţie temporală precisă şi par a se întâmpla conform unui scenariu bine pus la punct, în care voinţa omului nu poate strămuta persoane, regimuri, condamnaţi şi călăi.

Timpul – o dimensiune opacă şi aporetică. Voltaire prin personajul magului se întreba antinomic în povestea filosofică „Zadig” : „Care din toate lucrurile lumii este cel mai lung şi cel mai scurt, cel mai prompt şi cel mai lent, cel ce e divizibil, dar şi cel mai întins, cel mai neglijat şi cel mai regretat, fără de care nimic nu se poate face, care devorează totul ce-i mic şi eternizează totul ce-i măreţ?” Şi Zadig răspundea : „Timpul”, adăugând: „Nimic nu e mai lung, deoarece el e măsura eternităţii; nimic nu e mai scurt, deoarece el ne lipseşte în toate proiectele noastre; nimic nu e mai lent pentru cel care aşteaptă; nimic nu e mai rapid pentru cel care e fericit; el se întinde la infinit până la foarte mare; el se împarte la infinit până la segmente foarte mici; toţi oamenii îl neglijează, şi toţi îi regretă pierderea; nimic nu se face fără el; el face să fie dat uitării tot ce e nedemn pentru posteritate şi el imortalizează lucrurile măreţe” (traducerea noastră).

iasi-2008.jpg

Articolul integral


Colloque international “La Francopolyphonie: les valeurs de la francophonie”

Posted by on

foto-col.jpg

Le 21-22 mars 2008 à l’ULIM a eu lieu la troisième édition du colloque international “La Francopolyphonie” organisé par l’Institut e Recherches Philologiques et Interculturelles de l’ULIM. Cette troisième édition a été consacrée aux valeurs de la francophonie. Les 92 participants au colloque venus de France, Canada, Roumanie, Moldavie ont pu se féliiciter de la publication des Actes avant les travaux du colloque. Les invités d’honneur du coloque Philippe Hammon de l’Université Paris-III Sorbonne Nouvelle, France et Jean-Claude Gémar de l’Université de Montréal, Canada ont donné le ton des discussions dans la séance plenière du colloque. Des contributions spécales ont été présentées par les écrivains de Moldavie, tous impliqués dans le processus de recherche ayant trait à la dimension francophone des valeurs d’obédience philosophique, culturelle, sociale, lingustique, artistique.

Programme du colloque

L’article de Mme Ana Gutu “La francophonie – polyphonie des valeurs à l’ULIM”