LA REMISE DES CERTIFICATIONS DE L’AUF AUX PROMUS DE LA FILIERE FRANCOPHONE DE L’ULIM

Le 19 juin 2008 dans la Salle du Sénat de l’ULIM a eu lieu la remise des certiifications de l’Agence Universitaire de la Francophonie aux étudiants de la promotion 2008 du cycle licence bac+3 et bac+4. Ces documents permettront aux promus de la filière de s’engager plus facilement sur le chemin de la carrière professionnelle, car ils attestent le parcours académique francophone des spécialistes. Mme Ana Gutu, premier vice-recteur de l’ULIM et responsable de la filière francophone “Gestion et Administration des Entreprises” a félicité les diplomés (Discours Ana GUTU fr.), ayant axé son discours autour du concept de la liberté. […]

Colocviul internaţional “Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică”

La 25 ianuarie 2008 Ana Guţu a participat la colocviul internaţional “Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică” organizat de catedra filologie spaniolă a Universităţii de Stat din Moldova în omagiu lui Ion Dumbrăveanu, doctor habilitat,progesoruniversitar, cu ocazia aniversării de 70 de ani. Invitata specială a colocviului a fost Carmen Mejia Ruiz, doctor, profesor la Universitatea Complutense din Madrid, Spania. Ana Guţu a pronunţat un discurs de salut în şedinţa plenară a colocviului şi a prezentat comunicarea “Autoidentificarea poligloţilor” în atelierul ştiinţific “Sociolingvistică”. Discursul de salut (în spaniolă) a Anei Guţu în şedinţa plenară a colocviului Comunicarea Anei Guţu “Autoidentificarea poligloţilor: […]

Colocviul internaţional “Probleme de lingvistică generală şi romanică”

La 1 decembrie 2007 la USM a avut loc colcoviul internaţional “Probleme de lingvistică generală şi romanică” in memoriam Grigore Cincilei. La acest colocviu invitata specială a fost Doamna Henriette Walter, Paris, Franţa, cunoscut specialist în domeniul istoriei limbii franceze. În şedinţa plenară Ana Guţu a rostit un discurs de comemorare a savantului Cincilei. În şedinţa Atelierului “Textul şi dimensiunile lui interpretative” Ana Guţu a prezentat comunicarea “Traducerea textului tehnic: soluţii epistemologice” Discursul Anei Guţu in şedinţa plenară a colocviului